EN |
    ورود
   2:13:52 PM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1398 / 12 / 07
 
 

  

ردیف

تاریخ

موضوع برنامه

برگزار کننده

مکان

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

1392/12/6

دوره بازآموزی پیشگیری و کنترل مواد شیمیایی

معاونت بهداشتی

سالن دکتر قریب

7

1392/12/7

دوره بازآموزی پیشگیری و کنترل مواد شیمیایی

معاونت بهداشتی

سالن دکتر قریب

8

1392/12/8

برنامه مدون بیماریهای عفونی در اطفال ((2

آموزش مداوم

سالن دکتر قریب

9

 

 

 

 

10

1392/12/10

کارگاه کشوری بررسی و پاسخ به طغیانهای سرخک

معاونت بهداشتی

سالن دکتر قریب

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

13/12/1392 

جشن میلاد حضرت زینب (س) 

آمفی تئاتر مرکزی 

آمفی تئاتر مرکزی 

14

1392/12/14

کنفرانس علمی یک روزه سل

آموزش مداوم

سالن دکتر قریب

نقد و داوری مقالات علمی

معاونت پژوهشی

سالن دکتر قریب

15

1392/12/15

جشن فارغ التحصیلات دانشجویان 85

معاونت آموزشی

آمفی تئاتر مرکزی

1392/12/15 کارگاه  آموزشی نقد و داوری مقالات معاونت پژوهشی سالن دکتر قریب

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

1392/12/20

همایش دیابت و تغذیه

معاونت بهداشتی

آمفی تئاتر مرکزی

21

1392/12/21

مراسم روز پرستار

معاونت درمان

آمفی تئاتر مرکزی

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

1392/12/27

کارگاه آموزشی 52 شاخص عوامل اجتماعی اولویت دار موثر بر سلامت

معاونت پژوهشی

سالن دکتر قریب

28

 

 

 

 

29