EN |
    ورود
   1:40:15 PM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1398 / 12 / 07
 

 

ردیف

تاریخ

موضوع برنامه

برگزار کننده

مکان

1

 1/1/1394

     

2

 2/1/1394

     

3

 3/1/1394

     

4

 4/1/1394

     

5

 5/1/1394

     

6

 6/1/1394

     

7

 7/1/1394

     

8

 8/1/1394

     

9

 9/1/1394

     

10

 10/1/1394

     

11

 11/1/1394

     

12

 12/1/1394

     

13

 13/1/1394

     

14

 14/1/1394

     

15

 15/1/1394

     

16

 16/1/1394

     

17

 17/1/1394

     

18

 18/1/1394

     

19

 19/1/1394

برنامه مدون ویژه داروسازان آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

20

 20/1/1394

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی ورودی بهمن86 دانشکده پزشکی آمفی تئاتر مرکزی

21

 21/1/1394

     

22

 22/1/1394

سیر مطالعات درون تشکلی

معاونت دانشجویی فرهنگی

سالن دکتر قریب

23

 23/1/1394

ویژه برنامه روز فناوری هسته ای معاونت دانشجویی فرهنگی سالن آمفی تئاتر مرکزی

24

 24/1/1394

مراسم روز دندان پزشک

دانشکده دندان پزشکی

سالن دکتر محمد قریب
کارگاه انرژی هسته ای معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی

25

 25/1/1394

برگزاری جشن "ورود دختران ممنوع" ویژه آقایان معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی
نشست رئیس دانشگاه با مدیران پرستاری و سوپروایزرهای بیمارستانها روابط عمومی سالن دکتر محمد قریب

26

 26/1/1394

برنامه مدون ویژه داروسازان آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

27

 27/1/1394

برنامه مدون دندانپزشکی کودکان

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

آماده کردن وپرکردن کانال و ابزارو وسایل جدید درمان دندانهای تروماتیزه آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

28

 28/1/1394

برنامه مدون مروری بر مراحل مختلف درمان ریشه آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب
برنامه مدون پریودانتیکس آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

29

 29/1/1394

پخش مستند نجوم معاونت دانشجویی فرهنگی

  آمفی تئاتر مرکزی

30

 30/1/1394

مراسم بزرگداشت روز علوم آزمایشگاهی معاونت درمان

 آمفی تئاتر مرکزی

کرسی تلاوت معاونت دانشجویی فرهنگی

 آمفی تئاتر مرکزی

31

 31/1/1394

مراسم بزرگداشت روز علوم آزمایشگاهی (ویژه دانشجویان) معاونت آموزشی

 آمفی تئاتر مرکزی