EN |
    ورود
   7:57:34 AM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1398 / 12 / 10
 

 

ردیف

تاریخ

موضوع برنامه

برگزار کننده

مکان

1

 1/11/1394

کنفرانس یک روزه عفونتهای دستگاه تنفسی آموزش مداوم سالن دکتر محد قریب

2

 2/11/1394

     

3

 3/11/1394

دوره آموزشی بهداشت مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل سالن دکتر محمد قریب

4

 4/11/1394

دوره آموزشی بهداشت مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل سالن دکتر محمد قریب
سمینار دو روزه پیشگیری و درمان گزش جانوران زهری آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

5

 5/11/1394

     

6

 6/11/1394

     

7

 7/11/1394

سمینار بیماری های عفونی (اسهالی و تنفسی) آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

8

 8/11/1394

سمینار بیماری های عفونی (اسهالی و تنفسی) آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

9

 9/11/1394

     

10

 10/11/1394

     

11

 11/11/1394

     

12

 12/11/1394

تبیین جایگاه و کارکردهای مجلس خبرگان در نظام جمهوری اسلامی ایران معاونت دانشجویی فرهنگی سالن دکتر محمد قریب

13

 13/11/1394

نشست بررسی با محوریت مباحث پیرامونی جایگاه زن معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر دانشکده دندان پزشکی

14

 14/11/1394

     

15

 15/11/1394

سمینار دو روزه پیشگیری و درمان گزش جانوران زهری آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

16

 16/11/1394

     

17

 17/11/1394

     

18

 18/11/1394

ویژه برنامه گرامیداشت دهه فجر معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی

19

 19/11/1394

جشن طلوع (دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه) معاونت آموزشی آمفی تئاتر مرکزی
کنفرانس ادواری پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد دفتر پیشگیری سود مصرف مواد دانشگاه سالن دکتر محمد قریب

20

 20/11/1394

مراسم  عرشیان در خاک معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی

21

 21/11/1394

     

22

 22/11/1394

     

23

 23/11/1394

     

24

 24/11/1394

     

25

 25/11/1394

کارگاه اجرایی "برنامه میانسالان" معانت بهداشتی سالن دکتر محمد قریب

26

 26/11/1394

کارگاه اجرایی "برنامه میانسالان" معانت بهداشتی سالن دکتر محمد قریب

27

 27/11/1394

کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن بیمارستان بهشتی سالن دکتر محمد قریب

28

 28/11/1394

کارگاه اجرایی "برنامه میانسالان" معانت بهداشتی سالن دکتر محمد قریب

29

 29/11/1394

کارگاه باز آموزی پزشکان در طرح تحول سلامت  (خود مراقبتی از بیماران دیابتی)

معانت بهداشتی سالن دکتر محمد قریب

30

 30/11/1394

     

31

 31/11/1393