EN |
    ورود
   12:54:22 AM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1399 / 04 / 22
 
پایگاه خبری وب دا کاشان

بیست و هشتمین جلسه کمیته پایش و ارزشیابی عملکرد معاونت بهداشتی برگزار شد

بیست و هشتمین جلسه کمیته پایش و ارزشیابی عملکرد معاونت بهداشتی در این معاونت برگزار شد.

به گزارش وب دا، در این جلسه ضمن بررسی موانع اجرایی پایش و با تأکید بر تهیه کتابچه چک لیست سطح یک و نیز نهایی کردن برنامه ارزشیابی شاخص ها و برنامه ریزی پایش پزشک خانواده ،موارد ذیل جهت طرح در جلسه آتی مقرر گردید:

1- بررسی نظرات واحدهای ستادی در مورد مشکلات موجود در اجرای فرایند پایش ها و نیز پیشنهاد در زمینه تهیه فرمت بازدید از شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل توسط نمایندگان

2- جمع بندی مشکلات اجرایی مطروحه توسط واحدهای شبکه آران وبیدگل در خصوص چک لیست پایش پزشک خانواده در تعامل با واحد گسترش

ساعت : 10:52 -  روز  : دو شنبه  - 26 /  5 / 1394 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :389

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: