EN |
    ورود
   9:57:41 AM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1397 / 02 / 03
 
پایگاه خبری وب دا کاشان

اجرای حسابداری تعهدی گام نخست در تحقق نظام نوین مالی دانشگاه

اجرای حسابداری تعهدی گام نخست در تحقق نظام نوین مالی دانشگاه

گفتگویی با  سید محمد بهشتی مدیر امور مالی دانشگاه

پیشگفتار: در پی تصویب قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور درخصوص الزام دولت و به تبع آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت محاسبه قیمت تمام شده خدمات، تغییر نظام مالی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت. لذا دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز از اواخر سال 88 برای دستیابی به این تغییر اقداماتی را انجام داده است که انجام این اقدامات نقطه آغازین تحولی عظیم در نظام مالی دانشگاه محسوب می شود، به همین منظور گفتگویی با مدیر امور مالی دانشگاه ترتیب داده ایم که توجه شما خوانندگان عزیز را به آن جلب می کنیم.

پیش از درج این گفتگو، ابتدا مختصری از سوابق اجرایی مدیر امور مالی دانشگاه و تعاریف علمی حسابداری نقدی و تعهدی ذکر می گردد:

سید محمد بهشتی، مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

سید محمد بهشتی، مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 88 تاکنون می باشد، وی، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با گرایش مالی و 21 سال سابقه اجرایی با سمتهای کارشناس بودجه، رئیس گروه بودجه و مدیر بودجه و برنامه ریزی منابع دانشگاه است.

حسابداری با مبنای نقدی:

حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.

حسابداری با مبنای تعهدی:

در مبنای تعهدی، درآمدها در زمان تحقق در دفاتر حسابداری  ثبت می گردند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درآمد، هنگامی است که درآمد به صورت قطعی مشخص می شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می شود لذا زمان تحصیل یا تحقق درآمد یکی از مبناهای اصلی در حسابداری تعهدی می باشد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد تعهد می باشد و زمانی که کالایی تحویل می گردد یا خدمتی انجام می شود در نرم افزار نظام نوین مالی ثبت می گردد.

وب دا) به نظر شما آیا اجرای گام اول (حسابداری تعهدی) و گام دوم ( محاسبه قیمت تمام شده) نظام نوین مالی، باعث ایجاد تحول در مدیریت هزینه و درآمد دانشگاه می شود؟

بی شک از خدمات بسیار شایسته و مناسب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دوران تاسیس تاکنون در دانشگاههای علوم پزشکی، اجرای نظام نوین مالی در بخش سلامت است که اولین مرحله آن تغییر رویه سیستم حسابداری از نقدی به تعهدی می باشد که با تلاش و کوشش  مستمر همکاران در این دانشگاه اجرا شد و به زودی مرحله دوم آن (محاسبه قیمت تمام شده) اجرا می شود.

بنابراین اگر بخواهیم مدیران ارشد بر هزینه و درآمدهای دانشگاه مدیریت و نظارت کنند نیازمند آگاهی از قیمت تمام شده خدمات در بخشهای بهداشتی، درمانی و آموزشی هستیم و این موضوع پس از اجرای مرحله دوم نظام نوین مالی عملی می شود.

وب دا) لطفاً دستاوردهای حسابداری تعهدی را در دانشگاه علوم پزشکی کاشان بیان کنید؟

از جمله دستاوردهای حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- استقرار شبکه LANدر امور مالی کلیه واحدهای تابعه دانشگاه

2- مانیتورینگ کردن فعالیتهای امور مالی واحدهای مختلف دانشگاه توسط کارشناسان ستاد مرکزی

3- بررسی عملکرد واحدهای دانشگاه در هر زمان مورد نیاز

4- آشنایی کلیه حسابداران با مفهوم تئوری و عملی حسابداری از طریق برگزاری دوره های آموزشی متعدد

5- ثبت و ضبط ریز فعالیتهای مالی

6- شفافیت در ارائه اطلاعات مالی به مدیران

7- شناسایی اموال منقول و غیر منقول دانشگاه و ثبت و ضبط آن  در نرم افزار

8- مشخص بودن میزان ریالی و تعدادی موجودیهای انبار واحدهای دانشگاه در هر زمان

9- دسترسی به میزان مطالبات از سازمانهای بیمه ای و بدهکاری به اشخاص حقوقی و حقیقی در هر زمان

10- مشخص نمودن ریز هزینه های انجام شده در هر واحد و به تفکیک مرکز هزینه

11- مکانیزه شدن عملیات مالی از مرحله صدور سند تا صدور چک

12- دسترسی به گزارشهای مدیریتی جهت تصمیم گیری مدیران در هر زمان

وب دا) آیا به نظر شما با سیستم جدید، میزان شفافیت اطلاعات مالی افزایش یافته است؟

با اجرای روش حسابداری تعهدی هر گونه فعالیت مالی از قبیل درآمد و هزینه در زمان تحقق، تعهد و ثبت می شود. این اقدام  از کوچکترین جزء هزینه و درآمد شروع می شود.

در این روش صورتهای مالی، صورت درآمد و هزینه، ترازنامه، صورت گردش جریان وجوه نقد در پایان سال به عنوان مشخصه های یک سیستم پویا به نمایش گذاشته می شود پس جهت تهیه و تنظیم صورتهای فوق باید هر نوع فعالیت مالی و هر نوع رویدادی را ثبت تا پس از آن گزارشهای مدیریتی تهیه شود که این خود نشان دهنده ارتقا سیستم مالی و شفافیت بهتر در ارائه اطلاعات به مدیران است.

وب دا) گزارشهای عملکردی مقایسه ای چه کمکی در تصمیم گیریهای اجرایی به مدیران می کند؟

مدیریت، فرایند تصمیم گیری می باشد و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود به آن نیازمندهستند اطلاعات مالی و گزارشهای عملکردی جایگاه ویژه ای دارد چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیماً آثار و پیامدهای مالی به همراه داشته و یا بطور مستقیم، وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهد.

بنابراین اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی، در اختیار مدیران قرار می دهد، لذا ارائه گزارشهای عملکردی مقایسه ای از طریق اجرای روش حسابداری تعهدی قابل محاسبه است و می توان به عنوان یک مبنای اساسی در واحدهای مختلف دانشگاه که چگونه درآمدها و هزینه های خود را افزایش یا کاهش دهند، مورد استفاده قرار گیرد، و به همین دلیل این گزارشها می تواند در تصمیم گیریهای اجرایی به مدیران کمک نموده تا آنان نسبت به وضعیت موجود اظهار نظر و عمل کنند.

وب دا) استقرار نظام نوین مالی در ارتقا سطح دانش و تخصص همکاران حوزه مالی دانشگاه موثر بوده است؟

بدیهی است برگزاری دوره های متعدد آموزشی برای حسابداران و صاحبان اصلی فرآیند که هیچ گونه آشنایی با نظام نوین مالی نداشتند، منجر به ارتقاء سطح دانش و تخصص همکاران حوزه مالی شد.

لازم به ذکر است قبلاً دوره های آموزشی در حوزه مالی برگزار شده بود ولی متاسفانه تمامی آنها تئوری بوده و پس از مدت زمانی کوتاه به فراموشی سپرده می شد اما با استقرار نظام نوین مالی، صاحبان اصلی فرآیند پس از طی دوره های تئوری آموزشی به ناچار وارد عرصه عملی شدند که نتایج بسیار درخشانی برای همکاران حوزه مالی در خصوص تثبیت آموخته هایشان در برداشته است.

ساعت : 11:20 -  روز  : شنبه  - 20 /  3 / 1391 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :5246

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: