EN |
    ورود
   4:27:44 AM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1399 / 05 / 18
 
RSS پایگاه خبری وب دا کاشان
صفحه 13 از 742   تعداد اخبار اين گروه خبري: 7411
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  -  351  -  352  -  353  -  354  -  355  -  356  -  357  -  358  -  359  -  360  -  361  -  362  -  363  -  364  -  365  -  366  -  367  -  368  -  369  -  370  -  371  -  372  -  373  -  374  -  375  -  376  -  377  -  378  -  379  -  380  -  381  -  382  -  383  -  384  -  385  -  386  -  387  -  388  -  389  -  390  -  391  -  392  -  393  -  394  -  395  -  396  -  397  -  398  -  399  -  400  -  401  -  402  -  403  -  404  -  405  -  406  -  407  -  408  -  409  -  410  -  411  -  412  -  413  -  414  -  415  -  416  -  417  -  418  -  419  -  420  -  421  -  422  -  423  -  424  -  425  -  426  -  427  -  428  -  429  -  430  -  431  -  432  -  433  -  434  -  435  -  436  -  437  -  438  -  439  -  440  -  441  -  442  -  443  -  444  -  445  -  446  -  447  -  448  -  449  -  450  -  451  -  452  -  453  -  454  -  455  -  456  -  457  -  458  -  459  -  460  -  461  -  462  -  463  -  464  -  465  -  466  -  467  -  468  -  469  -  470  -  471  -  472  -  473  -  474  -  475  -  476  -  477  -  478  -  479  -  480  -  481  -  482  -  483  -  484  -  485  -  486  -  487  -  488  -  489  -  490  -  491  -  492  -  493  -  494  -  495  -  496  -  497  -  498  -  499  -  500  -  501  -  502  -  503  -  504  -  505  -  506  -  507  -  508  -  509  -  510  -  511  -  512  -  513  -  514  -  515  -  516  -  517  -  518  -  519  -  520  -  521  -  522  -  523  -  524  -  525  -  526  -  527  -  528  -  529  -  530  -  531  -  532  -  533  -  534  -  535  -  536  -  537  -  538  -  539  -  540  -  541  -  542  -  543  -  544  -  545  -  546  -  547  -  548  -  549  -  550  -  551  -  552  -  553  -  554  -  555  -  556  -  557  -  558  -  559  -  560  -  561  -  562  -  563  -  564  -  565  -  566  -  567  -  568  -  569  -  570  -  571  -  572  -  573  -  574  -  575  -  576  -  577  -  578  -  579  -  580  -  581  -  582  -  583  -  584  -  585  -  586  -  587  -  588  -  589  -  590  -  591  -  592  -  593  -  594  -  595  -  596  -  597  -  598  -  599  -  600  -  601  -  602  -  603  -  604  -  605  -  606  -  607  -  608  -  609  -  610  -  611  -  612  -  613  -  614  -  615  -  616  -  617  -  618  -  619  -  620  -  621  -  622  -  623  -  624  -  625  -  626  -  627  -  628  -  629  -  630  -  631  -  632  -  633  -  634  -  635  -  636  -  637  -  638  -  639  -  640  -  641  -  642  -  643  -  644  -  645  -  646  -  647  -  648  -  649  -  650  -  651  -  652  -  653  -  654  -  655  -  656  -  657  -  658  -  659  -  660  -  661  -  662  -  663  -  664  -  665  -  666  -  667  -  668  -  669  -  670  -  671  -  672  -  673  -  674  -  675  -  676  -  677  -  678  -  679  -  680  -  681  -  682  -  683  -  684  -  685  -  686  -  687  -  688  -  689  -  690  -  691  -  692  -  693  -  694  -  695  -  696  -  697  -  698  -  699  -  700  -  701  -  702  -  703  -  704  -  705  -  706  -  707  -  708  -  709  -  710  -  711  -  712  -  713  -  714  -  715  -  716  -  717  -  718  -  719  -  720  -  721  -  722  -  723  -  724  -  725  -  726  -  727  -  728  -  729  -  730  -  731  -  732  -  733  -  734  -  735  -  736  -  737  -  738  -  739  -  740  -  741  -  742  

جلسه شورای درمان دانشگاه برگزار شد
جلسه شورای درمان دانشگاهبا حضور رئیس، معاون درمان، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه دانشگاه روز یکشنبه مورخ 01/04/99 در سالن شهدای ستاد مرکزی تشکیل شد...

1399 / 04 / 02 -7:59


کارگروه تعامل سازنده دانشگاه با اصحاب رسانه
کارگروه تعامل سازنده دانشگاه با اصحاب رسانه با حضور مدیر روابط عمومی دانشگاه و سایر اعضاء در تاریخ 31/3/99 در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد...

1399 / 04 / 01 -12:50


کسب مقام دوم رشته طناب زنی دانشجوی دانشگاه
دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه در نخستین جشنواره ورزش‌های همگانی مجازی وزارت بهداشت مقام دوم رشته طناب زنی را کسب کرد...

1399 / 04 / 01 -9:49


ماسک زدن راه مقابله با موج دوم کرونا
معاون درمان دانشگاه گفت: ماسک زدن راه مقابله با موج دوم کرونا می باشد...

1399 / 03 / 31 -10:56


جلسه اضطراری بررسی وضعیت روند افزایش کرونا در کاشان
جلسه اضطراری بررسی وضعیت روند نگران‌کننده افزایش کرونا در کاشان با حضور رئیس دانشگاه و دیگر اعضاء در دفتر معاونت بهداشتی برگزار شد...

1399 / 03 / 31 -10:58


مصرف خودسرانه هیدروکسی کلروکین و عواقب آن
هیدروکسی کلروکین دارویی است که به منظور درمان انواع معینی از مالاریا (مالاریای حساس به کلروکین) به کار می‌رود؛ از دیگر کاربردهای این دارو می توان به درمان روماتیسم مفصلی، لوپوس اریتماتوس، و porphyria cutanea tardaاشاره نمود. این دارو معمولا به شکل قرص خوراکی موجود است...

1399 / 03 / 31 -10:15


جلسه هماهنگی کووید-19 در دانشگاه برگزار شد
در راستای پیگیری مشکلات برنامه کنترل بیماری کووید-19 و تدبیر تمهیدات لازم در این خصوص جلسه هماهنگی با حضور معاونین بهداشتی، درمان، توسعه مدیریت و منابع، غذا و دارو، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران وبیدگل، رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان، فوکال پویت بیماری کرونا در دانشگاه و سایر کارشناسان مرتبط در دفتر معاون بهداشت دانشگاه برگزار شد...

1399 / 03 / 31 -10:5


ثبت نام دوره ترم تابستانی سال ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی
دانشگاه علوم پزشکی مجازی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری دانشگاه ­های علوم پزشکی کشور برای برخی از دروس در رشته­های علوم پزشکی دوره ترم تابستانی به روش مجازی برگزار می ­نماید...

1399 / 03 / 31 -8:45

سرپرست پروژه پلاسما درمانی کرونا در ایران:
شروع هر چه زودتر پلاسما درمانی در بیماران شدید و بدحال کووید19، نتایج بهتری دارد
سرپرست پروژه پلاسما درمانی کرونا در ایران گفت: مطالعه پلاسما درمانی بر روی بیماران مبتلا به کووید19 در ایران پایان یافته و نتایج آن به کمیته علمی کووید19 ارائه شده و بر اساس دو مطالعه، پلاسما در بیماران بد حال و شدید بی عارضه بود و پلاسما درمانی در این بیماران هر چه زودتر آغاز شده بود نتایج بهتری به همراه داشت...

1399 / 03 / 31 -8:31

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان عنوان کرد:
افزایش تعداد تست های مثبت ابتلا به کووید 19 در پنج روز اخیر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: تعداد تست های مثبت ابتلا به کووید 19 در پنج روز اخیر افزایش یافته است...

1399 / 03 / 27 -14:44