EN |
    ورود
   10:50:52 PM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1399 / 05 / 13
 
RSS پایگاه خبری وب دا کاشان
صفحه 14 از 741   تعداد اخبار اين گروه خبري: 7403
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  -  351  -  352  -  353  -  354  -  355  -  356  -  357  -  358  -  359  -  360  -  361  -  362  -  363  -  364  -  365  -  366  -  367  -  368  -  369  -  370  -  371  -  372  -  373  -  374  -  375  -  376  -  377  -  378  -  379  -  380  -  381  -  382  -  383  -  384  -  385  -  386  -  387  -  388  -  389  -  390  -  391  -  392  -  393  -  394  -  395  -  396  -  397  -  398  -  399  -  400  -  401  -  402  -  403  -  404  -  405  -  406  -  407  -  408  -  409  -  410  -  411  -  412  -  413  -  414  -  415  -  416  -  417  -  418  -  419  -  420  -  421  -  422  -  423  -  424  -  425  -  426  -  427  -  428  -  429  -  430  -  431  -  432  -  433  -  434  -  435  -  436  -  437  -  438  -  439  -  440  -  441  -  442  -  443  -  444  -  445  -  446  -  447  -  448  -  449  -  450  -  451  -  452  -  453  -  454  -  455  -  456  -  457  -  458  -  459  -  460  -  461  -  462  -  463  -  464  -  465  -  466  -  467  -  468  -  469  -  470  -  471  -  472  -  473  -  474  -  475  -  476  -  477  -  478  -  479  -  480  -  481  -  482  -  483  -  484  -  485  -  486  -  487  -  488  -  489  -  490  -  491  -  492  -  493  -  494  -  495  -  496  -  497  -  498  -  499  -  500  -  501  -  502  -  503  -  504  -  505  -  506  -  507  -  508  -  509  -  510  -  511  -  512  -  513  -  514  -  515  -  516  -  517  -  518  -  519  -  520  -  521  -  522  -  523  -  524  -  525  -  526  -  527  -  528  -  529  -  530  -  531  -  532  -  533  -  534  -  535  -  536  -  537  -  538  -  539  -  540  -  541  -  542  -  543  -  544  -  545  -  546  -  547  -  548  -  549  -  550  -  551  -  552  -  553  -  554  -  555  -  556  -  557  -  558  -  559  -  560  -  561  -  562  -  563  -  564  -  565  -  566  -  567  -  568  -  569  -  570  -  571  -  572  -  573  -  574  -  575  -  576  -  577  -  578  -  579  -  580  -  581  -  582  -  583  -  584  -  585  -  586  -  587  -  588  -  589  -  590  -  591  -  592  -  593  -  594  -  595  -  596  -  597  -  598  -  599  -  600  -  601  -  602  -  603  -  604  -  605  -  606  -  607  -  608  -  609  -  610  -  611  -  612  -  613  -  614  -  615  -  616  -  617  -  618  -  619  -  620  -  621  -  622  -  623  -  624  -  625  -  626  -  627  -  628  -  629  -  630  -  631  -  632  -  633  -  634  -  635  -  636  -  637  -  638  -  639  -  640  -  641  -  642  -  643  -  644  -  645  -  646  -  647  -  648  -  649  -  650  -  651  -  652  -  653  -  654  -  655  -  656  -  657  -  658  -  659  -  660  -  661  -  662  -  663  -  664  -  665  -  666  -  667  -  668  -  669  -  670  -  671  -  672  -  673  -  674  -  675  -  676  -  677  -  678  -  679  -  680  -  681  -  682  -  683  -  684  -  685  -  686  -  687  -  688  -  689  -  690  -  691  -  692  -  693  -  694  -  695  -  696  -  697  -  698  -  699  -  700  -  701  -  702  -  703  -  704  -  705  -  706  -  707  -  708  -  709  -  710  -  711  -  712  -  713  -  714  -  715  -  716  -  717  -  718  -  719  -  720  -  721  -  722  -  723  -  724  -  725  -  726  -  727  -  728  -  729  -  730  -  731  -  732  -  733  -  734  -  735  -  736  -  737  -  738  -  739  -  740  -  741  

نشست رییس دانشگاه با گروه زنان و زایمان برگزار شد
نشست رییس دانشگاه، معاونان آموزشی و درمان و مدیران دانشکده پزشکی با مدیر و اعضای هیات علمی گروه زنان و زایمان روز یکشنبه مورخ 25/3/99 در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد...

1399 / 03 / 26 -12:44

همزمان با سراسر کشور:
آزمون صلاحیت بالینی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه برگزار شد
سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه، از برگزاری آزمون تعیین صلاحیت بالینی پزشکان عمومی همزمان با سراسر کشوردر این دانشگاه خبر داد...

1399 / 03 / 26 -9:31


پیام تسلیت روابط عمومی دانشگاه در پی درگذشت دانشجوی رشته پزشکی
روابط عمومی دانشگاه با ارسال پیامی درگذشت دکتر مظاهر شمس رهنانی دانشجوی پزشکی ورودی ۹۴ را به خانواده آن مرحوم و خانواده بزرگ جامعه پزشکی تسلیت گفت...

1399 / 03 / 26 -9:14

مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد:
ارزیابی داوطلبان آزمون جامع علوم پایه و پیش‌کارورزی براساس معدل نمرات دروس مرتبط با هر آزمون
در پی لغو برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش‌کارورزی در اسفندماه سال 98 و به دلیل عدم ایجاد وقفه در روند آموزش و تحصیل داوطلبان، مقرر شد ارزیابی داوطلبان آزمون‌های مذکور براساس معدل نمرات دروس مرتبط با هر آزمون محاسبه شود...

1399 / 03 / 26 -8:51


جلسه تودیع و معارفه مدیر اداره پرستاری دانشگاه برگزار شد
جلسه تودیع و معارفه مدیر اداره پرستاری دانشگاه روز سه شنبه مورخ 20/3/99 با حضور معاون و مدیر درمان، مدیران داخلی و خدمات پرستاری بیمارستان های دولتی و خصوصی و کارشناسان ستاد درمان برگزار شد...

1399 / 03 / 24 -14:51

رئیس دانشگاه عنوان کرد:
کمک خیرین سلامت به حوزه بهداشت و درمان در مقابله با کرونا
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در هم اندیشی اساتید دانشگاه کاشان با موضوع "تحلیل علمی از شیوع و کنترل بیماری کرونا همراه با گزارش جلوه های ایثار آن" از کمک خیرین شهرستان های کاشان و آران و بیدگل به حوزه بهداشت و درمان خبر داد...

1399 / 03 / 24 -14:15

معاون درمان وزارت بهداشت:
استفاده از ماسک در جامعه باید همگانی شود
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ضرورت رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم گفت: شیوع کرونا در جامعه به حدی رسیده که استفاده از ماسک برای همگان ضروری است...

1399 / 03 / 24 -9:50


بازدید مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت از آزمایشگاه تشخیص کرونا
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت همراه با دو نفر از متخصصین آزمایشگاه مرجع سلامت و انیستیتو پاستور روز چهارشنبه مورخ 21/3/99 از آزمایشگاه تشخیص مولکولی کرونا ویروس دانشگاه بازدید کردند...

1399 / 03 / 23 -20:33


نشست شورای دانشگاه برگزار شد
نشست شورای دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و اعضا روز چهارشنبه مورخ 21 /3 /99 در سالن شهدای ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد...

1399 / 03 / 21 -13:39


برگزاری شورای عالی بسیج استادان و جامعه پزشکی
جلسه شورای عالی بسیج استادان و جامعه پزشکی با حضور رئیس دانشگاه، رئیس و معاون سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان و دیگر اعضا روز سه شنبه مورخ 20/3/99 برگزار شد...

1399 / 03 / 21 -10:43