EN |
    ورود
   5:12:31 AM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1399 / 11 / 09
 
RSS پایگاه خبری وب دا کاشان
صفحه 17 از 803   تعداد اخبار اين گروه خبري: 8030
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  -  351  -  352  -  353  -  354  -  355  -  356  -  357  -  358  -  359  -  360  -  361  -  362  -  363  -  364  -  365  -  366  -  367  -  368  -  369  -  370  -  371  -  372  -  373  -  374  -  375  -  376  -  377  -  378  -  379  -  380  -  381  -  382  -  383  -  384  -  385  -  386  -  387  -  388  -  389  -  390  -  391  -  392  -  393  -  394  -  395  -  396  -  397  -  398  -  399  -  400  -  401  -  402  -  403  -  404  -  405  -  406  -  407  -  408  -  409  -  410  -  411  -  412  -  413  -  414  -  415  -  416  -  417  -  418  -  419  -  420  -  421  -  422  -  423  -  424  -  425  -  426  -  427  -  428  -  429  -  430  -  431  -  432  -  433  -  434  -  435  -  436  -  437  -  438  -  439  -  440  -  441  -  442  -  443  -  444  -  445  -  446  -  447  -  448  -  449  -  450  -  451  -  452  -  453  -  454  -  455  -  456  -  457  -  458  -  459  -  460  -  461  -  462  -  463  -  464  -  465  -  466  -  467  -  468  -  469  -  470  -  471  -  472  -  473  -  474  -  475  -  476  -  477  -  478  -  479  -  480  -  481  -  482  -  483  -  484  -  485  -  486  -  487  -  488  -  489  -  490  -  491  -  492  -  493  -  494  -  495  -  496  -  497  -  498  -  499  -  500  -  501  -  502  -  503  -  504  -  505  -  506  -  507  -  508  -  509  -  510  -  511  -  512  -  513  -  514  -  515  -  516  -  517  -  518  -  519  -  520  -  521  -  522  -  523  -  524  -  525  -  526  -  527  -  528  -  529  -  530  -  531  -  532  -  533  -  534  -  535  -  536  -  537  -  538  -  539  -  540  -  541  -  542  -  543  -  544  -  545  -  546  -  547  -  548  -  549  -  550  -  551  -  552  -  553  -  554  -  555  -  556  -  557  -  558  -  559  -  560  -  561  -  562  -  563  -  564  -  565  -  566  -  567  -  568  -  569  -  570  -  571  -  572  -  573  -  574  -  575  -  576  -  577  -  578  -  579  -  580  -  581  -  582  -  583  -  584  -  585  -  586  -  587  -  588  -  589  -  590  -  591  -  592  -  593  -  594  -  595  -  596  -  597  -  598  -  599  -  600  -  601  -  602  -  603  -  604  -  605  -  606  -  607  -  608  -  609  -  610  -  611  -  612  -  613  -  614  -  615  -  616  -  617  -  618  -  619  -  620  -  621  -  622  -  623  -  624  -  625  -  626  -  627  -  628  -  629  -  630  -  631  -  632  -  633  -  634  -  635  -  636  -  637  -  638  -  639  -  640  -  641  -  642  -  643  -  644  -  645  -  646  -  647  -  648  -  649  -  650  -  651  -  652  -  653  -  654  -  655  -  656  -  657  -  658  -  659  -  660  -  661  -  662  -  663  -  664  -  665  -  666  -  667  -  668  -  669  -  670  -  671  -  672  -  673  -  674  -  675  -  676  -  677  -  678  -  679  -  680  -  681  -  682  -  683  -  684  -  685  -  686  -  687  -  688  -  689  -  690  -  691  -  692  -  693  -  694  -  695  -  696  -  697  -  698  -  699  -  700  -  701  -  702  -  703  -  704  -  705  -  706  -  707  -  708  -  709  -  710  -  711  -  712  -  713  -  714  -  715  -  716  -  717  -  718  -  719  -  720  -  721  -  722  -  723  -  724  -  725  -  726  -  727  -  728  -  729  -  730  -  731  -  732  -  733  -  734  -  735  -  736  -  737  -  738  -  739  -  740  -  741  -  742  -  743  -  744  -  745  -  746  -  747  -  748  -  749  -  750  -  751  -  752  -  753  -  754  -  755  -  756  -  757  -  758  -  759  -  760  -  761  -  762  -  763  -  764  -  765  -  766  -  767  -  768  -  769  -  770  -  771  -  772  -  773  -  774  -  775  -  776  -  777  -  778  -  779  -  780  -  781  -  782  -  783  -  784  -  785  -  786  -  787  -  788  -  789  -  790  -  791  -  792  -  793  -  794  -  795  -  796  -  797  -  798  -  799  -  800  -  801  -  802  -  803  

مراسم بزرگداشت دانشمند شهید محسن فخری زاده در دانشگاه برگزار شد
مراسم بزرگداشت دانشمند شهید محسن فخری زاده با حضور نماینده مقام معظم رهبری در منطقه و امام جمعه کاشان و رئیس دانشگاه روز سه شنبه 25/9/99 به صورت مجازی در دانشگاه برگزار شد...

1399 / 09 / 26 -11:13

با حضور مسئولان دانشگاه؛
پروژه خیرساز انبار استراتژیک دارو و تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی کاشان کلنگ‌زنی شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از کلنگ‌زنی پروژه خیرساز انبار استراتژیک دارو و تجهیزات این دانشگاه خبر داد...

1399 / 09 / 25 -18:18


پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت روز پژوهش
رئیس دانشگاه در پیامی 25 آذرماه روز پژوهش را به تمامی پژوهشگران و فعالان عرصه علم و دانش تبریک گفت...

1399 / 09 / 25 -11:24


جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد
جلسه شورای امر به معروف ونهی از منکر با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ ۲۴ آذرماه جاری در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 09 / 25 -10:0


تقدیر از رابطین و فعالان قرآنی دانشگاهی جشنواره هدهد
از رابطین و فعالان قرآنی بیست و پنجمین جشنواره قرآنی هدهد به همت واحد قرآن و عترت دانشگاه مورخ ۲۴ آذرماه جاری در سالن طبیب دانشکده پزشکی تقدیر به عمل آمد...

1399 / 09 / 25 -9:38


مشارکت همگانی در طرح سردار شهید سلیمانی برای پیشگیری از افزایش مجدد کرونا و تعطیلی های اجباری
سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل گفت: تمرکز ما در طرح شهید سلیمانی بر بحث پیشگیری از گسترس و شیوع ویروس کووید 19 است...

1399 / 09 / 25 -9:0

از سوی رییس دفتر رییس جمهور ابلاغ شد؛
چهار مصوبه اقتصادی در جلسه ۴۸ ستاد ملی کرونا
از سوی رییس دفتر ربیس جمهور، مصوبات اقتصادی چهل وهشتمن جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که به تایید ریاست جمهوری رسیده است، برای اجرا و پیگیری به وزیر کشور ابلاغ شد...

1399 / 09 / 25 -8:0


اطلاعیه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در خصوص فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در خصوص فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان اطلاعیه ای را صادر کرد...

1399 / 09 / 24 -13:58

وزیر بهداشت:
واکسن، پدیده ای نیست که بشریت را از کرونا نجات دهد
وزیر بهداشت گفت: سخن های زیادی در مورد واکسن می شنوید، خیلی ها این روزها دوست دارند که زیادی حرف بزنند و نمی دانم میکروفون چه جاذبه ای برای برخی دارد که مرتب می خواهند حرف بزنند. دلیلی ندارد ما هر حرفی را هر لحظه ای بزنیم...

1399 / 09 / 24 -12:4


تفکیک بخش های کرونایی از غیرکرونایی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان نعمت بزرگی است/ این مرکز نیازمند توجه ویژه خیرین و دولت است
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: تفکیک بخش های کرونایی از غیرکرونایی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان نعمت بزرگی است...

1399 / 09 / 24 -12:2