EN |
    ورود
   10:11:33 PM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1398 / 12 / 03
 
RSS پایگاه خبری وب دا کاشان
صفحه 31 از 691   تعداد اخبار اين گروه خبري: 6903
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  -  351  -  352  -  353  -  354  -  355  -  356  -  357  -  358  -  359  -  360  -  361  -  362  -  363  -  364  -  365  -  366  -  367  -  368  -  369  -  370  -  371  -  372  -  373  -  374  -  375  -  376  -  377  -  378  -  379  -  380  -  381  -  382  -  383  -  384  -  385  -  386  -  387  -  388  -  389  -  390  -  391  -  392  -  393  -  394  -  395  -  396  -  397  -  398  -  399  -  400  -  401  -  402  -  403  -  404  -  405  -  406  -  407  -  408  -  409  -  410  -  411  -  412  -  413  -  414  -  415  -  416  -  417  -  418  -  419  -  420  -  421  -  422  -  423  -  424  -  425  -  426  -  427  -  428  -  429  -  430  -  431  -  432  -  433  -  434  -  435  -  436  -  437  -  438  -  439  -  440  -  441  -  442  -  443  -  444  -  445  -  446  -  447  -  448  -  449  -  450  -  451  -  452  -  453  -  454  -  455  -  456  -  457  -  458  -  459  -  460  -  461  -  462  -  463  -  464  -  465  -  466  -  467  -  468  -  469  -  470  -  471  -  472  -  473  -  474  -  475  -  476  -  477  -  478  -  479  -  480  -  481  -  482  -  483  -  484  -  485  -  486  -  487  -  488  -  489  -  490  -  491  -  492  -  493  -  494  -  495  -  496  -  497  -  498  -  499  -  500  -  501  -  502  -  503  -  504  -  505  -  506  -  507  -  508  -  509  -  510  -  511  -  512  -  513  -  514  -  515  -  516  -  517  -  518  -  519  -  520  -  521  -  522  -  523  -  524  -  525  -  526  -  527  -  528  -  529  -  530  -  531  -  532  -  533  -  534  -  535  -  536  -  537  -  538  -  539  -  540  -  541  -  542  -  543  -  544  -  545  -  546  -  547  -  548  -  549  -  550  -  551  -  552  -  553  -  554  -  555  -  556  -  557  -  558  -  559  -  560  -  561  -  562  -  563  -  564  -  565  -  566  -  567  -  568  -  569  -  570  -  571  -  572  -  573  -  574  -  575  -  576  -  577  -  578  -  579  -  580  -  581  -  582  -  583  -  584  -  585  -  586  -  587  -  588  -  589  -  590  -  591  -  592  -  593  -  594  -  595  -  596  -  597  -  598  -  599  -  600  -  601  -  602  -  603  -  604  -  605  -  606  -  607  -  608  -  609  -  610  -  611  -  612  -  613  -  614  -  615  -  616  -  617  -  618  -  619  -  620  -  621  -  622  -  623  -  624  -  625  -  626  -  627  -  628  -  629  -  630  -  631  -  632  -  633  -  634  -  635  -  636  -  637  -  638  -  639  -  640  -  641  -  642  -  643  -  644  -  645  -  646  -  647  -  648  -  649  -  650  -  651  -  652  -  653  -  654  -  655  -  656  -  657  -  658  -  659  -  660  -  661  -  662  -  663  -  664  -  665  -  666  -  667  -  668  -  669  -  670  -  671  -  672  -  673  -  674  -  675  -  676  -  677  -  678  -  679  -  680  -  681  -  682  -  683  -  684  -  685  -  686  -  687  -  688  -  689  -  690  -  691  
در بین هسته های گزینش کشور:
کسب رتبه برتر هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در زمینه ارزیابی عملکرد
مدیر هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از کسب رتبه برتر این هسته در زمینه ارزیابی عملکرد در بین هسته های گزینش دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد...

1398 / 07 / 10 -8:54

در شش ماهه اول سال 98:
216 مورد عمل آنژیوپلاستی و 806 مورد عمل آنژیوگرافی در بیمارستان شهید بهشتی انجام شد
سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان، از انجام 216 مورد عمل آنژیوپلاستی و 806 مورد عمل آنژیوگرافی در این بیمارستان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد...

1398 / 07 / 08 -13:46

به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد:
دیدار جمعی از مسئولین دانشگاه با خانواده شهید مصطفی نوروزی راد
همزمان با هفته دفاع مقدس، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، معاون توسعه مدیریت و منابع، مشاور امور ایثارگران و بانوان و جمعی از مسئولین دانشگاه با خانواده شهید مصطفی نوروزی راد دیدار کردند...

1398 / 07 / 08 -12:34


برگزاری نشست هیات اجرایی جذب دانشگاه
جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه در محل دفتر ریاست دانشگاه با حضور اعضاء در تاریخ 5/7/98 برگزار شد...

1398 / 07 / 07 -12:46


افتتاحیه فروشگاه تعاونی مصرف دانشگاه
فروشگاه تعاونی مصرف دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع و جمعی از مسئولین و پرسنل دانشگاه افتتاح شد...

1398 / 07 / 07 -11:45


درخشش دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه در آزمون دکتری تخصصی
سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه، از درخشش دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه در آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد...

1398 / 07 / 06 -8:35


مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه در ایندکس scopus نمایه شد
سردبیر مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه گفت: این مجله در ایندکس بین المللیscopus نمایه شد...

1398 / 07 / 03 -12:34


راه اندازی دستگاه استریلیزاسیون پلاسما در بیمارستان شهید بهشتی
دستگاه استریلیزاسیون پلاسما در مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان نصب و راه اندازی شد..

1398 / 07 / 03 -12:49

فرزند همکار دانشگاهی:
موفق به کسب مدال نقره المپیاد کشوری شد
نسرین سمایی فرزند دکتر محمدرضا سمایی و دکتر لیلا غفور در بخش ادبی دهمین المپیاد دانش آموزی در سطح کشور موفق به دریافت مدال نقره شد...

1398 / 07 / 03 -11:15


بازدید مسئولین دانشگاه از فرایند ثبت نام دانشجویان جدید الورود
معاونین آموزشی و فرهنگی دانشجویی دانشگاه از فرایند ثبت نام دانشجویان جدید الورود بازدید کردند...

1398 / 07 / 02 -14:54