EN |
    ورود
   8:20:47 PM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1399 / 01 / 11
 
RSS پایگاه خبری وب دا کاشان
صفحه 31 از 708   تعداد اخبار اين گروه خبري: 7075
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  -  351  -  352  -  353  -  354  -  355  -  356  -  357  -  358  -  359  -  360  -  361  -  362  -  363  -  364  -  365  -  366  -  367  -  368  -  369  -  370  -  371  -  372  -  373  -  374  -  375  -  376  -  377  -  378  -  379  -  380  -  381  -  382  -  383  -  384  -  385  -  386  -  387  -  388  -  389  -  390  -  391  -  392  -  393  -  394  -  395  -  396  -  397  -  398  -  399  -  400  -  401  -  402  -  403  -  404  -  405  -  406  -  407  -  408  -  409  -  410  -  411  -  412  -  413  -  414  -  415  -  416  -  417  -  418  -  419  -  420  -  421  -  422  -  423  -  424  -  425  -  426  -  427  -  428  -  429  -  430  -  431  -  432  -  433  -  434  -  435  -  436  -  437  -  438  -  439  -  440  -  441  -  442  -  443  -  444  -  445  -  446  -  447  -  448  -  449  -  450  -  451  -  452  -  453  -  454  -  455  -  456  -  457  -  458  -  459  -  460  -  461  -  462  -  463  -  464  -  465  -  466  -  467  -  468  -  469  -  470  -  471  -  472  -  473  -  474  -  475  -  476  -  477  -  478  -  479  -  480  -  481  -  482  -  483  -  484  -  485  -  486  -  487  -  488  -  489  -  490  -  491  -  492  -  493  -  494  -  495  -  496  -  497  -  498  -  499  -  500  -  501  -  502  -  503  -  504  -  505  -  506  -  507  -  508  -  509  -  510  -  511  -  512  -  513  -  514  -  515  -  516  -  517  -  518  -  519  -  520  -  521  -  522  -  523  -  524  -  525  -  526  -  527  -  528  -  529  -  530  -  531  -  532  -  533  -  534  -  535  -  536  -  537  -  538  -  539  -  540  -  541  -  542  -  543  -  544  -  545  -  546  -  547  -  548  -  549  -  550  -  551  -  552  -  553  -  554  -  555  -  556  -  557  -  558  -  559  -  560  -  561  -  562  -  563  -  564  -  565  -  566  -  567  -  568  -  569  -  570  -  571  -  572  -  573  -  574  -  575  -  576  -  577  -  578  -  579  -  580  -  581  -  582  -  583  -  584  -  585  -  586  -  587  -  588  -  589  -  590  -  591  -  592  -  593  -  594  -  595  -  596  -  597  -  598  -  599  -  600  -  601  -  602  -  603  -  604  -  605  -  606  -  607  -  608  -  609  -  610  -  611  -  612  -  613  -  614  -  615  -  616  -  617  -  618  -  619  -  620  -  621  -  622  -  623  -  624  -  625  -  626  -  627  -  628  -  629  -  630  -  631  -  632  -  633  -  634  -  635  -  636  -  637  -  638  -  639  -  640  -  641  -  642  -  643  -  644  -  645  -  646  -  647  -  648  -  649  -  650  -  651  -  652  -  653  -  654  -  655  -  656  -  657  -  658  -  659  -  660  -  661  -  662  -  663  -  664  -  665  -  666  -  667  -  668  -  669  -  670  -  671  -  672  -  673  -  674  -  675  -  676  -  677  -  678  -  679  -  680  -  681  -  682  -  683  -  684  -  685  -  686  -  687  -  688  -  689  -  690  -  691  -  692  -  693  -  694  -  695  -  696  -  697  -  698  -  699  -  700  -  701  -  702  -  703  -  704  -  705  -  706  -  707  -  708  

پرهیز از ورزش سنگین، بی ‌تحرکی و مصرف غذاهای یبوست ‌آور در روزهای آلودگی هوا
پرهیز از فعالیت بدنی و ورزش سنگین در روزهای آلودگی هوا، پرهیز از بی‌تحرکی، پرهیز از فعالیت‌های کاهنده قوا، پرهیز از مصرف سیگار و قلیان، مواجهه با هوای بسیار سرد، مواجهه درازمدت با امواج الکترومغناطیس به ‌ویژه رایانه و تلفن همراه، حمام سنگین و گرسنگی طولانی‌مدت، از جمله توصیه‌های مهم طب ایرانی در روزهایی است که با آلودگی هوا مواجه هستیم...

1398 / 10 / 02 -8:27


شورای مدیران حوزه ریاست و توسعه دانشگاه برگزار شد
نشست شورای مدیران حوزه ریاست و توسعه دانشگاه روز یکشنبه مورخ 1/10/98 در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد...

1398 / 10 / 01 -13:58

در مسابقات شطرنج قهرمانی دانشجویان دختر وزارت بهداشت؛
"دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نایب قهرمان مسابقات شد
با اعلام نتایج نهایی مسابقات شطرنج قهرمانی دانشجویان دختر وزارت بهداشت، عضو تیم شطرنج دانشگاه موفق به کسب مقام دوم مسابقات شد...

1398 / 10 / 01 -10:29


شورای عالی طرح های عمرانی دانشگاه برگزار شد
شورای عالی طرح های عمرانی با حضور رئیس دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیر اداره منابع فیزیکی و مدیران حوزه ستادی روز شنبه مورخ 30/09/98 در سالن شهدا ستاد مرکزی برگزار شد...

1398 / 09 / 30 -14:34


بازدید رئیس دانشگاه از بیمارستان نقوی و درمانگاه شبانه روزی فین بزرگ
رئیس دانشگاه، به صورت شبانه از بیمارستان نقوی و درمانگاه شبانه روزی فین بزرگ بازدید کرد...

1398 / 09 / 30 -10:23


برگزاری نشست ادواری معاون آموزشی دانشگاه با مدیران و سرپرستان دانشکده ها
نشست ادواری معاون آموزشی دانشگاه با مدیران حوزه و سرپرستان دانشکده ها در محل دفتر معاونت آموزشی برگزار شد...

1398 / 09 / 30 -14:32


جلسه هماهنگی طرح دهان و دندان عاری از پوسیدگی دانش آموزان برگزار شد
جلسه هماهنگی جشن طرح دهان و دندان عاری از پوسیدگی دانش آموزان پایه ششم و هفتم با حضور رئیس دانشگاه در سالن شهدای ستاد دانشگاه برگزار شد...

1398 / 09 / 30 -12:42


کمیته رسیدگی به اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در ساختمان های دانشگاه برگزار شد
کمیته رسیدگی به اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در ساختمان های دانشگاه با حضور معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت حوزه کاشان و جمعی از مسئولین دانشگاه در معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد...

1398 / 09 / 30 -9:58

افتخاری دیگر برای دانشگاه ؛
"کتاب جامع سلامت خانواده" شایسته تقدیر جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران شد
"کتاب جامع سلامت خانواده" بعد از جشنواره کتاب سال و جشنواره کتاب رشد، شایسته تقدیر جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران شد...

1398 / 09 / 30 -9:32


مراسم روز پژوهش در دانشگاه برگزار شد
مراسم روز پژوهش با حضور رئیس دانشگاه، معاونین و جمعی از مسئولین، اعضای هیات علمی، پژوهشگران و کارکنان روز سه شنبه مورخ 26/9/98 در سالن دکتر محمد قریب دانشگاه برگزار شد...

1398 / 09 / 26 -14:34