EN |
    ورود
   6:07:59 AM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1399 / 11 / 09
 
RSS پایگاه خبری وب دا کاشان
صفحه 38 از 803   تعداد اخبار اين گروه خبري: 8030
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  -  351  -  352  -  353  -  354  -  355  -  356  -  357  -  358  -  359  -  360  -  361  -  362  -  363  -  364  -  365  -  366  -  367  -  368  -  369  -  370  -  371  -  372  -  373  -  374  -  375  -  376  -  377  -  378  -  379  -  380  -  381  -  382  -  383  -  384  -  385  -  386  -  387  -  388  -  389  -  390  -  391  -  392  -  393  -  394  -  395  -  396  -  397  -  398  -  399  -  400  -  401  -  402  -  403  -  404  -  405  -  406  -  407  -  408  -  409  -  410  -  411  -  412  -  413  -  414  -  415  -  416  -  417  -  418  -  419  -  420  -  421  -  422  -  423  -  424  -  425  -  426  -  427  -  428  -  429  -  430  -  431  -  432  -  433  -  434  -  435  -  436  -  437  -  438  -  439  -  440  -  441  -  442  -  443  -  444  -  445  -  446  -  447  -  448  -  449  -  450  -  451  -  452  -  453  -  454  -  455  -  456  -  457  -  458  -  459  -  460  -  461  -  462  -  463  -  464  -  465  -  466  -  467  -  468  -  469  -  470  -  471  -  472  -  473  -  474  -  475  -  476  -  477  -  478  -  479  -  480  -  481  -  482  -  483  -  484  -  485  -  486  -  487  -  488  -  489  -  490  -  491  -  492  -  493  -  494  -  495  -  496  -  497  -  498  -  499  -  500  -  501  -  502  -  503  -  504  -  505  -  506  -  507  -  508  -  509  -  510  -  511  -  512  -  513  -  514  -  515  -  516  -  517  -  518  -  519  -  520  -  521  -  522  -  523  -  524  -  525  -  526  -  527  -  528  -  529  -  530  -  531  -  532  -  533  -  534  -  535  -  536  -  537  -  538  -  539  -  540  -  541  -  542  -  543  -  544  -  545  -  546  -  547  -  548  -  549  -  550  -  551  -  552  -  553  -  554  -  555  -  556  -  557  -  558  -  559  -  560  -  561  -  562  -  563  -  564  -  565  -  566  -  567  -  568  -  569  -  570  -  571  -  572  -  573  -  574  -  575  -  576  -  577  -  578  -  579  -  580  -  581  -  582  -  583  -  584  -  585  -  586  -  587  -  588  -  589  -  590  -  591  -  592  -  593  -  594  -  595  -  596  -  597  -  598  -  599  -  600  -  601  -  602  -  603  -  604  -  605  -  606  -  607  -  608  -  609  -  610  -  611  -  612  -  613  -  614  -  615  -  616  -  617  -  618  -  619  -  620  -  621  -  622  -  623  -  624  -  625  -  626  -  627  -  628  -  629  -  630  -  631  -  632  -  633  -  634  -  635  -  636  -  637  -  638  -  639  -  640  -  641  -  642  -  643  -  644  -  645  -  646  -  647  -  648  -  649  -  650  -  651  -  652  -  653  -  654  -  655  -  656  -  657  -  658  -  659  -  660  -  661  -  662  -  663  -  664  -  665  -  666  -  667  -  668  -  669  -  670  -  671  -  672  -  673  -  674  -  675  -  676  -  677  -  678  -  679  -  680  -  681  -  682  -  683  -  684  -  685  -  686  -  687  -  688  -  689  -  690  -  691  -  692  -  693  -  694  -  695  -  696  -  697  -  698  -  699  -  700  -  701  -  702  -  703  -  704  -  705  -  706  -  707  -  708  -  709  -  710  -  711  -  712  -  713  -  714  -  715  -  716  -  717  -  718  -  719  -  720  -  721  -  722  -  723  -  724  -  725  -  726  -  727  -  728  -  729  -  730  -  731  -  732  -  733  -  734  -  735  -  736  -  737  -  738  -  739  -  740  -  741  -  742  -  743  -  744  -  745  -  746  -  747  -  748  -  749  -  750  -  751  -  752  -  753  -  754  -  755  -  756  -  757  -  758  -  759  -  760  -  761  -  762  -  763  -  764  -  765  -  766  -  767  -  768  -  769  -  770  -  771  -  772  -  773  -  774  -  775  -  776  -  777  -  778  -  779  -  780  -  781  -  782  -  783  -  784  -  785  -  786  -  787  -  788  -  789  -  790  -  791  -  792  -  793  -  794  -  795  -  796  -  797  -  798  -  799  -  800  -  801  -  802  -  803  
معاون بهداشت وزارت بهداشت:
امکان حرکت به سمت راهبرد ایمنی جمعی برای کشورمان وجود ندارد
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه سیاست ایمنی جمعی برای مهار ویروس کرونا ( کووید ۱۹) «غیر اخلاقی و غیر ممکن است»، گفت: براساس این استراتژی ۶۶ درصد جمعیت کشور باید به کرونا مبتلا شوند...

1399 / 07 / 27 -11:54


نشست مشترک معاونین توسعه و معاون درمان دانشگاه
با عنایت به شیوع مجدد ویروس کووید 19 در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان و ایجاد حالت اضطراری در مراکز درمانی ریفرال کرونا، معاونین توسعه مدیریت ومنابع و درمان دانشگاه نشست مشترکی را در دفتر معاونت توسعه برگزار کردند...

1399 / 07 / 27 -11:50


ثبت یک اثر مشترک در بخش آزاد، ملی و بین‌الملل جشنواره سیمرغ مجاز نیست
دبیرخانه یازدهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ طی اطلاعیه‌ای شرایط حضور یک اثر مشترک و واحد در بخش‌های مختلف این جشنواره را اعلام کرد...

1399 / 07 / 27 -10:17


بازدید معاون درمان از بیمارستان های شهرستان آران و بیدگل
معاون درمان دانشگاه به همراه مسئول اداره پرستاری و سرپرست شبکه بهداشت و درمان از بیمارستان های سیدالشهداء (ع) و ثامن الاحجج (عج) آران و بیدگل بازدید کرد...

1399 / 07 / 27 -10:12


بازدید رئیس دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان
رئیس دانشگاه از بخش های مربوط به بیماران مبتلا به کووید 19 مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان روز شنبه مورخ 26/7/99 بازدید کرد...

1399 / 07 / 27 -8:50

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در دیدار با خیر سلامت عنوان کرد:
مشارکت خیرین زمینه ساز جذب امکانات و ارتقای سلامت مردم/ کمک 16 میلیارد ریالی خیر سلامت به بیمارستان ثامن الاحجج (ع) آران و بیدگل
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در دیدار با خیر سلامت اظهار داشت: مشارکت خیرین زمینه ساز جذب امکانات و تجهیزات بیشتر برای منطقه و ارتقای سلامت مردم در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل شده است...

1399 / 07 / 23 -14:10


"توسعه، تغذیه پایدار با مشارکت یکدیگر" شعار روز جهانی غذا
معاون غذا و دارو دانشگاه اظهار داشت: "توسعه، تغذیه پایدار با مشارکت یکدیگر" شعار روز جهانی غذا نامگذاری شده است...

1399 / 07 / 23 -14:9


"سلامت زنان در دوره کرونا"شعار هفته ملی سلامت بانوان ایران
معاون بهداشتی دانشگاه گفت: "سلامت زنان در دوره کرونا" شعار هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا) نامگذاری شد...

1399 / 07 / 23 -14:9


برگزاری سومین جلسه شورای سیاستگذاری بسته های تحول و نوآوری در آموزش
سومین جلسه شورای سیاستگذاری بسته های تحول و نوآوری در آموزش در سال جاری روز سه شنبه مورخ 22/7/99 در سالن شهدا ستاد مرکزی تشکیل شد...

1399 / 07 / 23 -14:2


دوازدهمین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد
دوازدهمین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی کاشان "با عنوان ستارگان خاک" به همت بسیج دانشجویی دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد..

1399 / 07 / 23 -13:41