EN |
    ورود
   11:03:09 PM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1399 / 11 / 06
 
RSS پایگاه خبری وب دا کاشان
صفحه 41 از 803   تعداد اخبار اين گروه خبري: 8022
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  -  351  -  352  -  353  -  354  -  355  -  356  -  357  -  358  -  359  -  360  -  361  -  362  -  363  -  364  -  365  -  366  -  367  -  368  -  369  -  370  -  371  -  372  -  373  -  374  -  375  -  376  -  377  -  378  -  379  -  380  -  381  -  382  -  383  -  384  -  385  -  386  -  387  -  388  -  389  -  390  -  391  -  392  -  393  -  394  -  395  -  396  -  397  -  398  -  399  -  400  -  401  -  402  -  403  -  404  -  405  -  406  -  407  -  408  -  409  -  410  -  411  -  412  -  413  -  414  -  415  -  416  -  417  -  418  -  419  -  420  -  421  -  422  -  423  -  424  -  425  -  426  -  427  -  428  -  429  -  430  -  431  -  432  -  433  -  434  -  435  -  436  -  437  -  438  -  439  -  440  -  441  -  442  -  443  -  444  -  445  -  446  -  447  -  448  -  449  -  450  -  451  -  452  -  453  -  454  -  455  -  456  -  457  -  458  -  459  -  460  -  461  -  462  -  463  -  464  -  465  -  466  -  467  -  468  -  469  -  470  -  471  -  472  -  473  -  474  -  475  -  476  -  477  -  478  -  479  -  480  -  481  -  482  -  483  -  484  -  485  -  486  -  487  -  488  -  489  -  490  -  491  -  492  -  493  -  494  -  495  -  496  -  497  -  498  -  499  -  500  -  501  -  502  -  503  -  504  -  505  -  506  -  507  -  508  -  509  -  510  -  511  -  512  -  513  -  514  -  515  -  516  -  517  -  518  -  519  -  520  -  521  -  522  -  523  -  524  -  525  -  526  -  527  -  528  -  529  -  530  -  531  -  532  -  533  -  534  -  535  -  536  -  537  -  538  -  539  -  540  -  541  -  542  -  543  -  544  -  545  -  546  -  547  -  548  -  549  -  550  -  551  -  552  -  553  -  554  -  555  -  556  -  557  -  558  -  559  -  560  -  561  -  562  -  563  -  564  -  565  -  566  -  567  -  568  -  569  -  570  -  571  -  572  -  573  -  574  -  575  -  576  -  577  -  578  -  579  -  580  -  581  -  582  -  583  -  584  -  585  -  586  -  587  -  588  -  589  -  590  -  591  -  592  -  593  -  594  -  595  -  596  -  597  -  598  -  599  -  600  -  601  -  602  -  603  -  604  -  605  -  606  -  607  -  608  -  609  -  610  -  611  -  612  -  613  -  614  -  615  -  616  -  617  -  618  -  619  -  620  -  621  -  622  -  623  -  624  -  625  -  626  -  627  -  628  -  629  -  630  -  631  -  632  -  633  -  634  -  635  -  636  -  637  -  638  -  639  -  640  -  641  -  642  -  643  -  644  -  645  -  646  -  647  -  648  -  649  -  650  -  651  -  652  -  653  -  654  -  655  -  656  -  657  -  658  -  659  -  660  -  661  -  662  -  663  -  664  -  665  -  666  -  667  -  668  -  669  -  670  -  671  -  672  -  673  -  674  -  675  -  676  -  677  -  678  -  679  -  680  -  681  -  682  -  683  -  684  -  685  -  686  -  687  -  688  -  689  -  690  -  691  -  692  -  693  -  694  -  695  -  696  -  697  -  698  -  699  -  700  -  701  -  702  -  703  -  704  -  705  -  706  -  707  -  708  -  709  -  710  -  711  -  712  -  713  -  714  -  715  -  716  -  717  -  718  -  719  -  720  -  721  -  722  -  723  -  724  -  725  -  726  -  727  -  728  -  729  -  730  -  731  -  732  -  733  -  734  -  735  -  736  -  737  -  738  -  739  -  740  -  741  -  742  -  743  -  744  -  745  -  746  -  747  -  748  -  749  -  750  -  751  -  752  -  753  -  754  -  755  -  756  -  757  -  758  -  759  -  760  -  761  -  762  -  763  -  764  -  765  -  766  -  767  -  768  -  769  -  770  -  771  -  772  -  773  -  774  -  775  -  776  -  777  -  778  -  779  -  780  -  781  -  782  -  783  -  784  -  785  -  786  -  787  -  788  -  789  -  790  -  791  -  792  -  793  -  794  -  795  -  796  -  797  -  798  -  799  -  800  -  801  -  802  -  803  

تاکید معاون درمان وزارت بهداشت بر بهره گیری حداکثری از ظرفیت بیمارستان ها برای درمان بیماران کرونایی
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ضرورت بهره گیری حداکثری از ظرفیت بیمارستان ها برای ارایه خدمات درمانی به بیماران کرونایی تاکید کرد...

1399 / 07 / 19 -13:13


افزایش بستری کودکان زیر ۵ سال مشکوک حاد تنفسی در بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل
معاون درمان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل، از افزایش بستری کودکان زیر ۵ سال مشکوک حاد تنفسی در بیمارستان سیدالشهدا این شهرستان در طی هفته اخیر خبر داد...

1399 / 07 / 19 -13:8


سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی مجازی، مرجع اصلی اصالت دوره های آموزشی دانشگاه است
دوره های آموزشی که توسط و یا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار می شود را فقط در سایت رسمی دانشگاه جستجو کنید...

1399 / 07 / 19 -12:31

نتایج مرحله اول جشنواره کانون‌های دانشجویی برتر هلال احمر وزارت بهداشت اعلام شد
تمدید مهلت ارسال مستندات"جشنواره کانون‌های برتر دانشجویی" تا دهم مهرماه
دبیر اجرایی جشنواره انتخاب کانون‌های برتر دانشجویی هلال احمر وزارت بهداشت نتایج مرحله اول این جشنواره را اعلام کرد...

1399 / 07 / 19 -12:24


بازدید نماینده مردم شریف شهرستان های کاشان و آران و بیدگل از بیمارستان بهشتی
نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل به همراه رییس دانشگاه و جمعی از مسئولین از بخش های بیمارستان شهید بهشتی کاشان روز جمعه مورخ 18 مهرماه 99 بازدید کردند...

1399 / 07 / 19 -12:14


جلسه اضطراری ستاد کنترل و درمان عفونت های تنفسی حاد مرکز
جلسه اضطراری ستاد کنترل و درمان عفونت های تنفسی حاد با حضور رئیس دانشگاه و جمعی از مسئولین در مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان برگزار شد...

1399 / 07 / 19 -12:11


بازدید معاون آموزشی دانشگاه از دانشکده ها و مرکز آموزش مجازی
معاون آموزشی دانشگاه از دانشکده ها و مرکز آموزش مجازی واقع در ساختمان دکتر فرقانی بازدید کرد...

1399 / 07 / 19 -12:1


تقدیر نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی از رئیس دانشگاه
نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای مقابله با کرونا تقدیر و تشکر کرد...

1399 / 07 / 16 -13:45


نشست شورای سلامت و امنیت غذایی برگزار شد
نشست شورای سلامت و امنیت غذایی به منظور بررسی آخرین وضعیت بیماری کوید۱۹ در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل با حضور رئیس دانشگاه، امام جمعه و فرماندار شهرستان آران و بیدگل، معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری های دو شهرستان، مسئولین ادارات و دیگر اعضا روز سه شنبه مورخ 15/7/99 در سالن دکتر قریب دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد...

1399 / 07 / 16 -13:31


ماسک یکی از موثرترین روش های محافظت در برابر کووید19
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از ماسک به عنوان یکی از موثرترین روش های محافظت در برابر کووید19 یاد کرد...

1399 / 07 / 16 -11:45