EN |
    ورود
   1:36:28 AM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1399 / 11 / 08
 
RSS پایگاه خبری وب دا کاشان
صفحه 42 از 803   تعداد اخبار اين گروه خبري: 8025
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  -  351  -  352  -  353  -  354  -  355  -  356  -  357  -  358  -  359  -  360  -  361  -  362  -  363  -  364  -  365  -  366  -  367  -  368  -  369  -  370  -  371  -  372  -  373  -  374  -  375  -  376  -  377  -  378  -  379  -  380  -  381  -  382  -  383  -  384  -  385  -  386  -  387  -  388  -  389  -  390  -  391  -  392  -  393  -  394  -  395  -  396  -  397  -  398  -  399  -  400  -  401  -  402  -  403  -  404  -  405  -  406  -  407  -  408  -  409  -  410  -  411  -  412  -  413  -  414  -  415  -  416  -  417  -  418  -  419  -  420  -  421  -  422  -  423  -  424  -  425  -  426  -  427  -  428  -  429  -  430  -  431  -  432  -  433  -  434  -  435  -  436  -  437  -  438  -  439  -  440  -  441  -  442  -  443  -  444  -  445  -  446  -  447  -  448  -  449  -  450  -  451  -  452  -  453  -  454  -  455  -  456  -  457  -  458  -  459  -  460  -  461  -  462  -  463  -  464  -  465  -  466  -  467  -  468  -  469  -  470  -  471  -  472  -  473  -  474  -  475  -  476  -  477  -  478  -  479  -  480  -  481  -  482  -  483  -  484  -  485  -  486  -  487  -  488  -  489  -  490  -  491  -  492  -  493  -  494  -  495  -  496  -  497  -  498  -  499  -  500  -  501  -  502  -  503  -  504  -  505  -  506  -  507  -  508  -  509  -  510  -  511  -  512  -  513  -  514  -  515  -  516  -  517  -  518  -  519  -  520  -  521  -  522  -  523  -  524  -  525  -  526  -  527  -  528  -  529  -  530  -  531  -  532  -  533  -  534  -  535  -  536  -  537  -  538  -  539  -  540  -  541  -  542  -  543  -  544  -  545  -  546  -  547  -  548  -  549  -  550  -  551  -  552  -  553  -  554  -  555  -  556  -  557  -  558  -  559  -  560  -  561  -  562  -  563  -  564  -  565  -  566  -  567  -  568  -  569  -  570  -  571  -  572  -  573  -  574  -  575  -  576  -  577  -  578  -  579  -  580  -  581  -  582  -  583  -  584  -  585  -  586  -  587  -  588  -  589  -  590  -  591  -  592  -  593  -  594  -  595  -  596  -  597  -  598  -  599  -  600  -  601  -  602  -  603  -  604  -  605  -  606  -  607  -  608  -  609  -  610  -  611  -  612  -  613  -  614  -  615  -  616  -  617  -  618  -  619  -  620  -  621  -  622  -  623  -  624  -  625  -  626  -  627  -  628  -  629  -  630  -  631  -  632  -  633  -  634  -  635  -  636  -  637  -  638  -  639  -  640  -  641  -  642  -  643  -  644  -  645  -  646  -  647  -  648  -  649  -  650  -  651  -  652  -  653  -  654  -  655  -  656  -  657  -  658  -  659  -  660  -  661  -  662  -  663  -  664  -  665  -  666  -  667  -  668  -  669  -  670  -  671  -  672  -  673  -  674  -  675  -  676  -  677  -  678  -  679  -  680  -  681  -  682  -  683  -  684  -  685  -  686  -  687  -  688  -  689  -  690  -  691  -  692  -  693  -  694  -  695  -  696  -  697  -  698  -  699  -  700  -  701  -  702  -  703  -  704  -  705  -  706  -  707  -  708  -  709  -  710  -  711  -  712  -  713  -  714  -  715  -  716  -  717  -  718  -  719  -  720  -  721  -  722  -  723  -  724  -  725  -  726  -  727  -  728  -  729  -  730  -  731  -  732  -  733  -  734  -  735  -  736  -  737  -  738  -  739  -  740  -  741  -  742  -  743  -  744  -  745  -  746  -  747  -  748  -  749  -  750  -  751  -  752  -  753  -  754  -  755  -  756  -  757  -  758  -  759  -  760  -  761  -  762  -  763  -  764  -  765  -  766  -  767  -  768  -  769  -  770  -  771  -  772  -  773  -  774  -  775  -  776  -  777  -  778  -  779  -  780  -  781  -  782  -  783  -  784  -  785  -  786  -  787  -  788  -  789  -  790  -  791  -  792  -  793  -  794  -  795  -  796  -  797  -  798  -  799  -  800  -  801  -  802  -  803  

تقدیر نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی از رئیس دانشگاه
نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای مقابله با کرونا تقدیر و تشکر کرد...

1399 / 07 / 16 -13:45


نشست شورای سلامت و امنیت غذایی برگزار شد
نشست شورای سلامت و امنیت غذایی به منظور بررسی آخرین وضعیت بیماری کوید۱۹ در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل با حضور رئیس دانشگاه، امام جمعه و فرماندار شهرستان آران و بیدگل، معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری های دو شهرستان، مسئولین ادارات و دیگر اعضا روز سه شنبه مورخ 15/7/99 در سالن دکتر قریب دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد...

1399 / 07 / 16 -13:31


ماسک یکی از موثرترین روش های محافظت در برابر کووید19
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از ماسک به عنوان یکی از موثرترین روش های محافظت در برابر کووید19 یاد کرد...

1399 / 07 / 16 -11:45


رئیس دانشگاه از وضعیت اجرای پروتکل های بهداشتی بازدید کرد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از وضعیت اجرای پروتکل های بهداشتی در صنوف مختلف روز سه شنبه مورخ 15/7/99 بازدید کرد...

1399 / 07 / 16 -11:15

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه:
از عموم مردم برای شرکت در جشنواره سیمرغ دعوت کرد
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه، از عموم مردم برای شرکت در جشنواره سیمرغ دعوت کرد...

1399 / 07 / 16 -10:56

معاون درمان دانشگاه عنوان کرد:
اختصاص 10درصدی ظرفیت بیمارستان های منطقه جهت بستری بیماران کووید19
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: بیمارستان های دولتی و خصوصی منطقه موظفند حداقل 10درصد از ظرفیت خود را به بستری بیماران کووید19 اختصاص دهند...

1399 / 07 / 16 -10:37

از 15 شهریور ماه تاکنون:
انجام 850 بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی
جانشین معاون بهداشتی دانشگاه اظهار داشت: از 15 شهریور ماه تاکنون، 850 بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شده است...

1399 / 07 / 16 -9:59

معاون غذا و دارو دانشگاه عنوان کرد:
صدور 11 مجوز تولید و توزیع ماسک
معاون غذا و دارو دانشگاه، از صدور 11 مجوز تولید و توزیع ماسک اعم از سه لایه و پارچه‌ای و درج کد مربوطه روی کالا از ابتدای شیوع ویروس کووید 19 خبر داد...

1399 / 07 / 16 -9:37


برگزاری مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان
مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان با حضور رئیس دانشگاه و جمعی از معاونین و مسئولین دانشگاه و این مرکز روز دوشنبه مورخ 14/7/99 در سالن دکتر محمد قریب برگزار شد...

1399 / 07 / 16 -9:19

معاون بهداشتی دانشگاه:
"آینده را باید ساخت" شعار هفته ملی کودکان
معاون بهداشتی دانشگاه اظهار داشت: هفته ملی کودک امسال 12 تا 18 مهرماه با شعار "آینده را باید ساخت" و با رویکرد "بازی، نشاط و تحرک فیزیکی" تکریم می شود...

1399 / 07 / 15 -13:37