EN |
    ورود
   6:06:55 AM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1399 / 11 / 03
 
RSS پایگاه خبری وب دا کاشان
صفحه 45 از 801   تعداد اخبار اين گروه خبري: 8010
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  -  351  -  352  -  353  -  354  -  355  -  356  -  357  -  358  -  359  -  360  -  361  -  362  -  363  -  364  -  365  -  366  -  367  -  368  -  369  -  370  -  371  -  372  -  373  -  374  -  375  -  376  -  377  -  378  -  379  -  380  -  381  -  382  -  383  -  384  -  385  -  386  -  387  -  388  -  389  -  390  -  391  -  392  -  393  -  394  -  395  -  396  -  397  -  398  -  399  -  400  -  401  -  402  -  403  -  404  -  405  -  406  -  407  -  408  -  409  -  410  -  411  -  412  -  413  -  414  -  415  -  416  -  417  -  418  -  419  -  420  -  421  -  422  -  423  -  424  -  425  -  426  -  427  -  428  -  429  -  430  -  431  -  432  -  433  -  434  -  435  -  436  -  437  -  438  -  439  -  440  -  441  -  442  -  443  -  444  -  445  -  446  -  447  -  448  -  449  -  450  -  451  -  452  -  453  -  454  -  455  -  456  -  457  -  458  -  459  -  460  -  461  -  462  -  463  -  464  -  465  -  466  -  467  -  468  -  469  -  470  -  471  -  472  -  473  -  474  -  475  -  476  -  477  -  478  -  479  -  480  -  481  -  482  -  483  -  484  -  485  -  486  -  487  -  488  -  489  -  490  -  491  -  492  -  493  -  494  -  495  -  496  -  497  -  498  -  499  -  500  -  501  -  502  -  503  -  504  -  505  -  506  -  507  -  508  -  509  -  510  -  511  -  512  -  513  -  514  -  515  -  516  -  517  -  518  -  519  -  520  -  521  -  522  -  523  -  524  -  525  -  526  -  527  -  528  -  529  -  530  -  531  -  532  -  533  -  534  -  535  -  536  -  537  -  538  -  539  -  540  -  541  -  542  -  543  -  544  -  545  -  546  -  547  -  548  -  549  -  550  -  551  -  552  -  553  -  554  -  555  -  556  -  557  -  558  -  559  -  560  -  561  -  562  -  563  -  564  -  565  -  566  -  567  -  568  -  569  -  570  -  571  -  572  -  573  -  574  -  575  -  576  -  577  -  578  -  579  -  580  -  581  -  582  -  583  -  584  -  585  -  586  -  587  -  588  -  589  -  590  -  591  -  592  -  593  -  594  -  595  -  596  -  597  -  598  -  599  -  600  -  601  -  602  -  603  -  604  -  605  -  606  -  607  -  608  -  609  -  610  -  611  -  612  -  613  -  614  -  615  -  616  -  617  -  618  -  619  -  620  -  621  -  622  -  623  -  624  -  625  -  626  -  627  -  628  -  629  -  630  -  631  -  632  -  633  -  634  -  635  -  636  -  637  -  638  -  639  -  640  -  641  -  642  -  643  -  644  -  645  -  646  -  647  -  648  -  649  -  650  -  651  -  652  -  653  -  654  -  655  -  656  -  657  -  658  -  659  -  660  -  661  -  662  -  663  -  664  -  665  -  666  -  667  -  668  -  669  -  670  -  671  -  672  -  673  -  674  -  675  -  676  -  677  -  678  -  679  -  680  -  681  -  682  -  683  -  684  -  685  -  686  -  687  -  688  -  689  -  690  -  691  -  692  -  693  -  694  -  695  -  696  -  697  -  698  -  699  -  700  -  701  -  702  -  703  -  704  -  705  -  706  -  707  -  708  -  709  -  710  -  711  -  712  -  713  -  714  -  715  -  716  -  717  -  718  -  719  -  720  -  721  -  722  -  723  -  724  -  725  -  726  -  727  -  728  -  729  -  730  -  731  -  732  -  733  -  734  -  735  -  736  -  737  -  738  -  739  -  740  -  741  -  742  -  743  -  744  -  745  -  746  -  747  -  748  -  749  -  750  -  751  -  752  -  753  -  754  -  755  -  756  -  757  -  758  -  759  -  760  -  761  -  762  -  763  -  764  -  765  -  766  -  767  -  768  -  769  -  770  -  771  -  772  -  773  -  774  -  775  -  776  -  777  -  778  -  779  -  780  -  781  -  782  -  783  -  784  -  785  -  786  -  787  -  788  -  789  -  790  -  791  -  792  -  793  -  794  -  795  -  796  -  797  -  798  -  799  -  800  -  801  

نشست معاون درمان وزیر بهداشت با رئیس و مسئولین دانشگاه
نشست معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رئیس و مسئولین دانشگاه امروز چهارشنبه مورخ 2/7/99 در سالن دکتر قریب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 07 / 02 -16:41


پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت کسب رتبه نخست در آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی توسط دانشجوی دانشگاه
رئیس دانشگاه در پیامی کسب رتبه نخست در آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی توسط الهه کمالی دانشجوی دانشگاه را تبریک گفت...

1399 / 07 / 02 -14:50

معاون درمان وزارت بهداشت:
افزایش سه برابری بیماران بستری مبتلا به کووید 19نسبت به دو هفته گذشته در کاشان
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از افزایش سه برابری بیماران بستری مبتلا به کووید 19نسبت به دو هفته گذشته در منطقه کاشان خبر داد...

1399 / 07 / 02 -13:50


بازدید دکتر جان بابایی از مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان
معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان امروز چهارشنبه مورخ 2/7/99 بازدید کرد...

1399 / 07 / 02 -13:47


معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان های سیدالشهداء، امام حسن و ثامن الائمه (ع) آران و بیدگل بازدید کرد
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح روز چهارشنبه مورخ 2/7/99 از بیمارستان های سیدالشهداء، امام حسنو ثامن الائمه (ع) آران و بیدگل بازدید کرد...

1399 / 07 / 02 -13:33

با همت اعضای هیئت حسینی نخل کاشان صورت گرفت:
تهیه بسته های میان وعده برای بیماران مبتلا به کووید19 و کادر درمان
هیئت حسینی نخل کاشان در راستای حضور در پویش شور و شعور حسینی و جهت همراهی و قدردانی از خدمات کادر درمان اقدام به تهیه بسته‌های خوراکی میان وعده به مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان کرده است...

1399 / 07 / 02 -12:33


جلسه تعیین تکلیف بیماران کووید 19 در موج سوم کرونا برگزار شد
جلسه تعیین تکلیف بیماران کووید 19 در موج سوم کرونا با حضور معاون درمان، رئیس شبکه آران و بیدگل، کارشناسان و رؤسای بیمارستان های شهید بهشتی کاشان و سیدالشهداء آران و بیدگل روز دوشنبه 31/6/99 در محل دفتر معاونت درمان برگزار شد...

1399 / 07 / 02 -9:31


بازدید رئیس دانشگاه از بخش اورژانس کرونا مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاون درمان، رئیس بیمارستان و جمعی از مسئولین از بخش اورژانس کرونا مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان بازدید کردند...

1399 / 07 / 02 -9:20

در دومین روز از هفته دفاع مقدس صورت گرفت:
تجدید میثاق با شهدای گمنام دانشگاه
در دومین روز از هفته دفاع مقدس، مراسم تجدید میثاق و ادای احترام به مقام شامخ شهدا با حضور رئیس دانشگاه، مسئول دفتر نهاد رهبری، معاونین و مدیران دانشگاه و فرمانده بسیج ادارات شهرستان روز سه شنبه مورخ 1/7/99 در محل یادمان شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد...

1399 / 07 / 02 -8:36

وزیر بهداشت:
بسیج یک رویکرد برای اداره کشورها در شرایط بسیار سخت و بحرانی است
وزیر بهداشت گفت: اعتقاد دارم که بسیج، یک سازمان نیست بلکه یک رویکرد و روش برای اداره کشورها در شرایط بسیار سخت و بحرانی است و بسیجی یک نفر زیر بیرق یک دستگاه نیست بلکه فردی است که خودش را برای فدا کردن، فنا شدن و برون رفت کشور و مردمش از روزهای سخت، آماده کرده است...

1399 / 07 / 02 -8:48