EN |
    ورود
   11:12:45 PM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1399 / 04 / 17
 
RSS پایگاه خبری وب دا کاشان
صفحه 466 از 733   تعداد اخبار اين گروه خبري: 7322
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  -  351  -  352  -  353  -  354  -  355  -  356  -  357  -  358  -  359  -  360  -  361  -  362  -  363  -  364  -  365  -  366  -  367  -  368  -  369  -  370  -  371  -  372  -  373  -  374  -  375  -  376  -  377  -  378  -  379  -  380  -  381  -  382  -  383  -  384  -  385  -  386  -  387  -  388  -  389  -  390  -  391  -  392  -  393  -  394  -  395  -  396  -  397  -  398  -  399  -  400  -  401  -  402  -  403  -  404  -  405  -  406  -  407  -  408  -  409  -  410  -  411  -  412  -  413  -  414  -  415  -  416  -  417  -  418  -  419  -  420  -  421  -  422  -  423  -  424  -  425  -  426  -  427  -  428  -  429  -  430  -  431  -  432  -  433  -  434  -  435  -  436  -  437  -  438  -  439  -  440  -  441  -  442  -  443  -  444  -  445  -  446  -  447  -  448  -  449  -  450  -  451  -  452  -  453  -  454  -  455  -  456  -  457  -  458  -  459  -  460  -  461  -  462  -  463  -  464  -  465  -  466  -  467  -  468  -  469  -  470  -  471  -  472  -  473  -  474  -  475  -  476  -  477  -  478  -  479  -  480  -  481  -  482  -  483  -  484  -  485  -  486  -  487  -  488  -  489  -  490  -  491  -  492  -  493  -  494  -  495  -  496  -  497  -  498  -  499  -  500  -  501  -  502  -  503  -  504  -  505  -  506  -  507  -  508  -  509  -  510  -  511  -  512  -  513  -  514  -  515  -  516  -  517  -  518  -  519  -  520  -  521  -  522  -  523  -  524  -  525  -  526  -  527  -  528  -  529  -  530  -  531  -  532  -  533  -  534  -  535  -  536  -  537  -  538  -  539  -  540  -  541  -  542  -  543  -  544  -  545  -  546  -  547  -  548  -  549  -  550  -  551  -  552  -  553  -  554  -  555  -  556  -  557  -  558  -  559  -  560  -  561  -  562  -  563  -  564  -  565  -  566  -  567  -  568  -  569  -  570  -  571  -  572  -  573  -  574  -  575  -  576  -  577  -  578  -  579  -  580  -  581  -  582  -  583  -  584  -  585  -  586  -  587  -  588  -  589  -  590  -  591  -  592  -  593  -  594  -  595  -  596  -  597  -  598  -  599  -  600  -  601  -  602  -  603  -  604  -  605  -  606  -  607  -  608  -  609  -  610  -  611  -  612  -  613  -  614  -  615  -  616  -  617  -  618  -  619  -  620  -  621  -  622  -  623  -  624  -  625  -  626  -  627  -  628  -  629  -  630  -  631  -  632  -  633  -  634  -  635  -  636  -  637  -  638  -  639  -  640  -  641  -  642  -  643  -  644  -  645  -  646  -  647  -  648  -  649  -  650  -  651  -  652  -  653  -  654  -  655  -  656  -  657  -  658  -  659  -  660  -  661  -  662  -  663  -  664  -  665  -  666  -  667  -  668  -  669  -  670  -  671  -  672  -  673  -  674  -  675  -  676  -  677  -  678  -  679  -  680  -  681  -  682  -  683  -  684  -  685  -  686  -  687  -  688  -  689  -  690  -  691  -  692  -  693  -  694  -  695  -  696  -  697  -  698  -  699  -  700  -  701  -  702  -  703  -  704  -  705  -  706  -  707  -  708  -  709  -  710  -  711  -  712  -  713  -  714  -  715  -  716  -  717  -  718  -  719  -  720  -  721  -  722  -  723  -  724  -  725  -  726  -  727  -  728  -  729  -  730  -  731  -  732  -  733  
در جلسه مسئولین مساجد مروج سلامت عنوان شد:
مساجد نقش به سزائی در گسترش فرهنگ سلامت در جامعه دارند
مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان گفت: مساجد به عنوان پایگاههای دینی- فرهنگی و هنری، نقش به سزائی درانتقال آموزه های بهداشتی و گسترش فرهنگ سلامت در جامعه دارند...

1393 / 08 / 26 -10:2


بازدید سرزده ریاست دانشگاه از نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان شهید بهشتی
رئیس دانشگاه به همراه جمعی از مسئولین بیمارستان از نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان شهید بهشتی بازدید کرد....

1393 / 08 / 25 -12:44


تصادف آزاد راه قم – کاشان یک کشته به همراه داشت
با برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک کامیون در آزادراه قم - کاشان روز یکشنبه مورخ 25/8/93 یک نفر کشته و 24 نفر زخمی شدند...

1393 / 08 / 25 -12:26

از ابتدای آذر ماه سالجاری
واحد دندانپزشکی مرکز بهداشتی درمانی امام علی (ع) افتتاح می شود
معاون بهداشتی دانشگاه گفت: از ابتدای آذر ماه 93 واحد دندانپزشکی مرکز بهداشتی درمانی امام علی (ع) افتتاح خواهد شد...

1393 / 08 / 25 -12:1

وزیر بهداشت در نشست کمیته ملی سرطان در ایران:
تلاش وزارت بهداشت برای پیشگیری از ابتلا به سرطان در سالهای آینده است
دکتر هاشمی گفت: دلیل حساسیت وزارت بهداشت در طی یک سال گذشته در حوزه غذا، هوا و سایر ریسک فاکتورها، داشتن دورنمایی از وضعیت سرطان در کشور است...

1393 / 08 / 25 -9:26


یکی از دانشجویان دانشگاه موفق به کسب مقام برتر جشنواره ملی قرآن شد
یکی از دانشجویان دانشگاه موفق به کسب مقام برتر بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت مراکز آموزش عالی کشور شد...

1393 / 08 / 25 -9:8

در راستای اجرای طرح کشوری واکسن پنتاوالان:
پرسنل مراکز بهداشتی درمانی کاشان آموزش های لازم را فرا می گیرند
در راستای اجرای طرح واکسن پنتاوالان، پرسنل مراکز بهداشتی درمانی کاشان آموزش های لازم را فرا می گیرند...

1393 / 08 / 24 -13:47

در کارگاه آموزشی طرح واکسن پنتاوالان عنوان شد:
مننژیت حاد شدیدترین فرم بیماری هموفیلوس آنفلوانزا است
کارشناس مسئول واحد بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: مننژیت حاد، شدیدترین فرم بیماری هموفیلوس آنفلوانزا است...

1393 / 08 / 24 -13:44

پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز جهانی دیابت(23 آبان):
حدود 5 میلیون نفر مبتلا به دیابت در کشور وجود دارد
دکتر هاشمی گفت:در کشور ما حدود 5 میلیون نفر به بیماری دیابت مبتلا هستند که بی اطلاعی آنها منجر به عوارض دیررس می‌شود و هزینه سنگینی را به نظام سلامت تحمیل می‌کند...

1393 / 08 / 24 -9:14

نماینده محترم ولی فقیه در کاشان:
اجرای طرح تحول سلامت انقلابی بزرگ در نظام بهداشت و درمان کشور است
نماینده محترم ولی فقیه در کاشان، اجرای طرح تحول نظام سلامت را انقلابی بزرگ در نظام بهداشت و درمان کشور دانست...

1393 / 08 / 24 -8:55