EN |
    ورود
   9:16:28 PM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1399 / 11 / 04
 
RSS پایگاه خبری وب دا کاشان
صفحه 56 از 802   تعداد اخبار اين گروه خبري: 8014
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  -  351  -  352  -  353  -  354  -  355  -  356  -  357  -  358  -  359  -  360  -  361  -  362  -  363  -  364  -  365  -  366  -  367  -  368  -  369  -  370  -  371  -  372  -  373  -  374  -  375  -  376  -  377  -  378  -  379  -  380  -  381  -  382  -  383  -  384  -  385  -  386  -  387  -  388  -  389  -  390  -  391  -  392  -  393  -  394  -  395  -  396  -  397  -  398  -  399  -  400  -  401  -  402  -  403  -  404  -  405  -  406  -  407  -  408  -  409  -  410  -  411  -  412  -  413  -  414  -  415  -  416  -  417  -  418  -  419  -  420  -  421  -  422  -  423  -  424  -  425  -  426  -  427  -  428  -  429  -  430  -  431  -  432  -  433  -  434  -  435  -  436  -  437  -  438  -  439  -  440  -  441  -  442  -  443  -  444  -  445  -  446  -  447  -  448  -  449  -  450  -  451  -  452  -  453  -  454  -  455  -  456  -  457  -  458  -  459  -  460  -  461  -  462  -  463  -  464  -  465  -  466  -  467  -  468  -  469  -  470  -  471  -  472  -  473  -  474  -  475  -  476  -  477  -  478  -  479  -  480  -  481  -  482  -  483  -  484  -  485  -  486  -  487  -  488  -  489  -  490  -  491  -  492  -  493  -  494  -  495  -  496  -  497  -  498  -  499  -  500  -  501  -  502  -  503  -  504  -  505  -  506  -  507  -  508  -  509  -  510  -  511  -  512  -  513  -  514  -  515  -  516  -  517  -  518  -  519  -  520  -  521  -  522  -  523  -  524  -  525  -  526  -  527  -  528  -  529  -  530  -  531  -  532  -  533  -  534  -  535  -  536  -  537  -  538  -  539  -  540  -  541  -  542  -  543  -  544  -  545  -  546  -  547  -  548  -  549  -  550  -  551  -  552  -  553  -  554  -  555  -  556  -  557  -  558  -  559  -  560  -  561  -  562  -  563  -  564  -  565  -  566  -  567  -  568  -  569  -  570  -  571  -  572  -  573  -  574  -  575  -  576  -  577  -  578  -  579  -  580  -  581  -  582  -  583  -  584  -  585  -  586  -  587  -  588  -  589  -  590  -  591  -  592  -  593  -  594  -  595  -  596  -  597  -  598  -  599  -  600  -  601  -  602  -  603  -  604  -  605  -  606  -  607  -  608  -  609  -  610  -  611  -  612  -  613  -  614  -  615  -  616  -  617  -  618  -  619  -  620  -  621  -  622  -  623  -  624  -  625  -  626  -  627  -  628  -  629  -  630  -  631  -  632  -  633  -  634  -  635  -  636  -  637  -  638  -  639  -  640  -  641  -  642  -  643  -  644  -  645  -  646  -  647  -  648  -  649  -  650  -  651  -  652  -  653  -  654  -  655  -  656  -  657  -  658  -  659  -  660  -  661  -  662  -  663  -  664  -  665  -  666  -  667  -  668  -  669  -  670  -  671  -  672  -  673  -  674  -  675  -  676  -  677  -  678  -  679  -  680  -  681  -  682  -  683  -  684  -  685  -  686  -  687  -  688  -  689  -  690  -  691  -  692  -  693  -  694  -  695  -  696  -  697  -  698  -  699  -  700  -  701  -  702  -  703  -  704  -  705  -  706  -  707  -  708  -  709  -  710  -  711  -  712  -  713  -  714  -  715  -  716  -  717  -  718  -  719  -  720  -  721  -  722  -  723  -  724  -  725  -  726  -  727  -  728  -  729  -  730  -  731  -  732  -  733  -  734  -  735  -  736  -  737  -  738  -  739  -  740  -  741  -  742  -  743  -  744  -  745  -  746  -  747  -  748  -  749  -  750  -  751  -  752  -  753  -  754  -  755  -  756  -  757  -  758  -  759  -  760  -  761  -  762  -  763  -  764  -  765  -  766  -  767  -  768  -  769  -  770  -  771  -  772  -  773  -  774  -  775  -  776  -  777  -  778  -  779  -  780  -  781  -  782  -  783  -  784  -  785  -  786  -  787  -  788  -  789  -  790  -  791  -  792  -  793  -  794  -  795  -  796  -  797  -  798  -  799  -  800  -  801  -  802  

تقدیر وزیر بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی کشور از سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان
از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان نظام پزشکی کشور به سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان تقدیر نامه " قهرمانان کرونا " اعطاء شد...

1399 / 06 / 04 -8:58


پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت روز کارمند
رئیس دانشگاه در پیامی فرارسیدن چهارم شهریور ماه روز کارمند را به کارکنان پرتلاش دانشگاه تبریک گفت...

1399 / 06 / 04 -9:1


فریب پیش فروش واکسن کووید 19 را نخورید
معاون غذا و دارو دانشگاه گفت: فریب پیش فروش واکسن کووید 19 را نخوریدو این مسئله تنها در فضای مجازی مطرح شدهو افرادی که این اخبار را نشر می دهند، تنها قصد فریب مردم را دارند...

1399 / 06 / 04 -8:54


بازدید رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت از مرکز 16 ساعته غربالگری کووید-19
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز منتخب کووید 19 شهرستان آران و بیدگل بازدید کرد...

1399 / 06 / 04 -8:48

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت خبر داد:
افتتاح ۱۶۴ پروژه سلامت به مناسبت هفته دولت و به یاد ۱۶۴ شهید مدافع سلامت
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: فردا سه شنبه به مناسبت هفته دولت با حضور وزیر بهداشت و از طریق ارتباط ویدیو کنفرانسی با دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، ۱۶۴ پروژه آموزشی، بهداشتی و درمانی در یادواره ۱۶۴ شهید مدافع سلامت به بهره برداری خواهد رسید...

1399 / 06 / 04 -8:17

معاون کل وزارت بهداشت در نشست خبری:
مردم در ایام تعطیل محرم از سفر پرهیز کنند
معاون کل وزارت بهداشت گفت: کنترل موج دوم و پیشگیری از ایجاد موج سوم به میزان عقلانیت و رفتار اجتماعی مردم بستگی دارد...

1399 / 06 / 04 -8:14


برگزاری نشست بررسی انعقاد تفاهم نامه دانشگاه جهت جذب دانشجوی خارجی
نشست بررسی انعقاد تفاهم نامه دانشگاه جهت جذب دانشجوی خارجی با حضور معاون آموزشی دانشگاه و سایر اعضاء روز یکشنبه 02/06/99 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد...

1399 / 06 / 03 -12:56


سومین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه برگزار شد
سومین جلسه شورای فرهنگی با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء در سالن شهدای ستاد مرکزی برگزار شد...

1399 / 06 / 03 -10:9

در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی صورت گرفت:
تقدیر از رئیس دانشگاه به مناسبت روز پزشک
به مناسبت یکم شهریورماه "روز پزشک"، فرمانداران شهرستان های کاشان و آران و بیدگل به صورت جداگانه از رئیس دانشگاه تقدیر کردند...

1399 / 06 / 03 -9:36


نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی در دانشگاه برگزار شد
نشست کارگروه مشترک سلامت و امنیت غذایی با حضور رئیس دانشگاه، فرمانداران شهرستان های کاشان و آران و بیدگل و جمعی از مسئولین شهرستان و دانشگاه روز یکشنبه مورخ 2/6/99 در سالن جلسات دکتر قریب واقع در دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار شد...

1399 / 06 / 03 -9:18