EN |
    ورود
   3:54:20 PM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1399 / 05 / 25
 
RSS پایگاه خبری وب دا کاشان
صفحه 708 از 743   تعداد اخبار اين گروه خبري: 7424
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  -  351  -  352  -  353  -  354  -  355  -  356  -  357  -  358  -  359  -  360  -  361  -  362  -  363  -  364  -  365  -  366  -  367  -  368  -  369  -  370  -  371  -  372  -  373  -  374  -  375  -  376  -  377  -  378  -  379  -  380  -  381  -  382  -  383  -  384  -  385  -  386  -  387  -  388  -  389  -  390  -  391  -  392  -  393  -  394  -  395  -  396  -  397  -  398  -  399  -  400  -  401  -  402  -  403  -  404  -  405  -  406  -  407  -  408  -  409  -  410  -  411  -  412  -  413  -  414  -  415  -  416  -  417  -  418  -  419  -  420  -  421  -  422  -  423  -  424  -  425  -  426  -  427  -  428  -  429  -  430  -  431  -  432  -  433  -  434  -  435  -  436  -  437  -  438  -  439  -  440  -  441  -  442  -  443  -  444  -  445  -  446  -  447  -  448  -  449  -  450  -  451  -  452  -  453  -  454  -  455  -  456  -  457  -  458  -  459  -  460  -  461  -  462  -  463  -  464  -  465  -  466  -  467  -  468  -  469  -  470  -  471  -  472  -  473  -  474  -  475  -  476  -  477  -  478  -  479  -  480  -  481  -  482  -  483  -  484  -  485  -  486  -  487  -  488  -  489  -  490  -  491  -  492  -  493  -  494  -  495  -  496  -  497  -  498  -  499  -  500  -  501  -  502  -  503  -  504  -  505  -  506  -  507  -  508  -  509  -  510  -  511  -  512  -  513  -  514  -  515  -  516  -  517  -  518  -  519  -  520  -  521  -  522  -  523  -  524  -  525  -  526  -  527  -  528  -  529  -  530  -  531  -  532  -  533  -  534  -  535  -  536  -  537  -  538  -  539  -  540  -  541  -  542  -  543  -  544  -  545  -  546  -  547  -  548  -  549  -  550  -  551  -  552  -  553  -  554  -  555  -  556  -  557  -  558  -  559  -  560  -  561  -  562  -  563  -  564  -  565  -  566  -  567  -  568  -  569  -  570  -  571  -  572  -  573  -  574  -  575  -  576  -  577  -  578  -  579  -  580  -  581  -  582  -  583  -  584  -  585  -  586  -  587  -  588  -  589  -  590  -  591  -  592  -  593  -  594  -  595  -  596  -  597  -  598  -  599  -  600  -  601  -  602  -  603  -  604  -  605  -  606  -  607  -  608  -  609  -  610  -  611  -  612  -  613  -  614  -  615  -  616  -  617  -  618  -  619  -  620  -  621  -  622  -  623  -  624  -  625  -  626  -  627  -  628  -  629  -  630  -  631  -  632  -  633  -  634  -  635  -  636  -  637  -  638  -  639  -  640  -  641  -  642  -  643  -  644  -  645  -  646  -  647  -  648  -  649  -  650  -  651  -  652  -  653  -  654  -  655  -  656  -  657  -  658  -  659  -  660  -  661  -  662  -  663  -  664  -  665  -  666  -  667  -  668  -  669  -  670  -  671  -  672  -  673  -  674  -  675  -  676  -  677  -  678  -  679  -  680  -  681  -  682  -  683  -  684  -  685  -  686  -  687  -  688  -  689  -  690  -  691  -  692  -  693  -  694  -  695  -  696  -  697  -  698  -  699  -  700  -  701  -  702  -  703  -  704  -  705  -  706  -  707  -  708  -  709  -  710  -  711  -  712  -  713  -  714  -  715  -  716  -  717  -  718  -  719  -  720  -  721  -  722  -  723  -  724  -  725  -  726  -  727  -  728  -  729  -  730  -  731  -  732  -  733  -  734  -  735  -  736  -  737  -  738  -  739  -  740  -  741  -  742  -  743  

تهیه و تامین تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی با استفاده از تسهیلات دولتی
معاونت تحقیقات و فناوری پیرو انعکاس مشکلات موجود در زمینه تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز، جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی ...

1391 / 02 / 20 -13:47


نشست دانشجویی با موضوع «آسیب شناسی تلفن همراه و بلوتوث» در دانشگاه برگزار شد
نشست دانشجویی با موضوع "آسیب شناسی تلفن همراه و بلوتوث" به همت کانون جوان و اندیشه دانشگاه و با حضور استاد سید محمد سجادزاده عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در آمفی تئاتر دانشکده پرستاری- مامایی دانشگاه برگزار شد...

1391 / 02 / 20 -13:38


واژگون شدن یک دستگاه پژو، منجر به فوت مردی 70 ساله شد
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان آران و بیدگل گفت: واژگون شدن یک دستگاه پژو در مسیر آران و بیدگل به سمت کاشان منجر به فوت مردی 70 ساله شد...

1391 / 02 / 20 -11:52


204 نماینده مجلس از وزیر بهداشت قدردانی کردند
204 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه ای از اقدامات وزیر بهداشت برای دستیابی به رتبه برتر علمی پیش از رسیدن به پایان چشم انداز بیست ساله تشکر و قدردانی کردند...

1391 / 02 / 20 -11:45


واحد بازتوانی روانی و اجتماعی در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی اخوان کاشان راه اندازی شد
سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی اخوان کاشان، از راه اندازی واحد بازتوانی روانی و اجتماعی در این بیمارستان خبر داد...

1391 / 02 / 20 -9:23


اورژانس ابوزیدآباد آران و بیدگل به دستگاه تنفس مصنوعی پرتابل مجهز شد
مدیر شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل از تجهیز آمبولانس پایگاه امداد جاده ای فوریت های پزشکی شهر ابوزیدآباد از توابع این شهرستان به یک دستگاه تنفس مصنوعی (ونتیلاتور) خبر داد...

1391 / 02 / 20 -8:12

به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س) برگزار می شود؛
مسابقه بزرگ کتابخوانی به مناسبت ولادت دو گوهر آسمانی
مرکز مقاومت بسیج وزارت بهداشت به مناسبت اعیاد مربوطه (حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) ) مسابقه کتابخوانی با اهدای جوایز ارزنده برگزار می کند...

1391 / 02 / 19 -13:1


جشن بزرگ تجلی کوثر در دانشگاه برگزار می شود
به مناسبت میلاد باسعادت اسوه زنان عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین میلاد بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، مراسم جشنی با حضور دکتر ایمانی و با همت امور بانوان دانشگاه روز پنجشنبه 21/2/91 از ساعت 13-11 درمحل آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار می شود...

1391 / 02 / 19 -11:44


کارگاه آموزشی آلودگی هوا در دانشگاه برگزار شد
کارگاه آموزشی آلودگی هوا در دانشگاه با همت واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه روز دوشنبه مورخ 18/2/91 در سالن اجتماعات دکتر محمد قریب دانشکده پزشکی (EDC) برگزار شد...

1391 / 02 / 19 -11:33

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت:
طرح پزشک خانواده تکلیف قانونی دولت است
پیشگیری از بیماریها، ارتقاء و اصلاح نظام سلامت از مزایای طرح پزشک خانواده است و این طرح تکلیف قانونی دولت است...

1391 / 02 / 19 -9:9