EN |
    ورود
   5:43:14 AM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1399 / 11 / 04
 
RSS پایگاه خبری وب دا کاشان
صفحه 733 از 801   تعداد اخبار اين گروه خبري: 8010
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  -  351  -  352  -  353  -  354  -  355  -  356  -  357  -  358  -  359  -  360  -  361  -  362  -  363  -  364  -  365  -  366  -  367  -  368  -  369  -  370  -  371  -  372  -  373  -  374  -  375  -  376  -  377  -  378  -  379  -  380  -  381  -  382  -  383  -  384  -  385  -  386  -  387  -  388  -  389  -  390  -  391  -  392  -  393  -  394  -  395  -  396  -  397  -  398  -  399  -  400  -  401  -  402  -  403  -  404  -  405  -  406  -  407  -  408  -  409  -  410  -  411  -  412  -  413  -  414  -  415  -  416  -  417  -  418  -  419  -  420  -  421  -  422  -  423  -  424  -  425  -  426  -  427  -  428  -  429  -  430  -  431  -  432  -  433  -  434  -  435  -  436  -  437  -  438  -  439  -  440  -  441  -  442  -  443  -  444  -  445  -  446  -  447  -  448  -  449  -  450  -  451  -  452  -  453  -  454  -  455  -  456  -  457  -  458  -  459  -  460  -  461  -  462  -  463  -  464  -  465  -  466  -  467  -  468  -  469  -  470  -  471  -  472  -  473  -  474  -  475  -  476  -  477  -  478  -  479  -  480  -  481  -  482  -  483  -  484  -  485  -  486  -  487  -  488  -  489  -  490  -  491  -  492  -  493  -  494  -  495  -  496  -  497  -  498  -  499  -  500  -  501  -  502  -  503  -  504  -  505  -  506  -  507  -  508  -  509  -  510  -  511  -  512  -  513  -  514  -  515  -  516  -  517  -  518  -  519  -  520  -  521  -  522  -  523  -  524  -  525  -  526  -  527  -  528  -  529  -  530  -  531  -  532  -  533  -  534  -  535  -  536  -  537  -  538  -  539  -  540  -  541  -  542  -  543  -  544  -  545  -  546  -  547  -  548  -  549  -  550  -  551  -  552  -  553  -  554  -  555  -  556  -  557  -  558  -  559  -  560  -  561  -  562  -  563  -  564  -  565  -  566  -  567  -  568  -  569  -  570  -  571  -  572  -  573  -  574  -  575  -  576  -  577  -  578  -  579  -  580  -  581  -  582  -  583  -  584  -  585  -  586  -  587  -  588  -  589  -  590  -  591  -  592  -  593  -  594  -  595  -  596  -  597  -  598  -  599  -  600  -  601  -  602  -  603  -  604  -  605  -  606  -  607  -  608  -  609  -  610  -  611  -  612  -  613  -  614  -  615  -  616  -  617  -  618  -  619  -  620  -  621  -  622  -  623  -  624  -  625  -  626  -  627  -  628  -  629  -  630  -  631  -  632  -  633  -  634  -  635  -  636  -  637  -  638  -  639  -  640  -  641  -  642  -  643  -  644  -  645  -  646  -  647  -  648  -  649  -  650  -  651  -  652  -  653  -  654  -  655  -  656  -  657  -  658  -  659  -  660  -  661  -  662  -  663  -  664  -  665  -  666  -  667  -  668  -  669  -  670  -  671  -  672  -  673  -  674  -  675  -  676  -  677  -  678  -  679  -  680  -  681  -  682  -  683  -  684  -  685  -  686  -  687  -  688  -  689  -  690  -  691  -  692  -  693  -  694  -  695  -  696  -  697  -  698  -  699  -  700  -  701  -  702  -  703  -  704  -  705  -  706  -  707  -  708  -  709  -  710  -  711  -  712  -  713  -  714  -  715  -  716  -  717  -  718  -  719  -  720  -  721  -  722  -  723  -  724  -  725  -  726  -  727  -  728  -  729  -  730  -  731  -  732  -  733  -  734  -  735  -  736  -  737  -  738  -  739  -  740  -  741  -  742  -  743  -  744  -  745  -  746  -  747  -  748  -  749  -  750  -  751  -  752  -  753  -  754  -  755  -  756  -  757  -  758  -  759  -  760  -  761  -  762  -  763  -  764  -  765  -  766  -  767  -  768  -  769  -  770  -  771  -  772  -  773  -  774  -  775  -  776  -  777  -  778  -  779  -  780  -  781  -  782  -  783  -  784  -  785  -  786  -  787  -  788  -  789  -  790  -  791  -  792  -  793  -  794  -  795  -  796  -  797  -  798  -  799  -  800  -  801  
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
برنامه پزشک خانواده یک انقلاب بزرگ در نظام سلامت کشور است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: برنامه پزشک خانواده تحولی مهم در کشور است که موجب انقلابی بزرگ در نظام سلامت خواهد شد...

1391 / 05 / 25 -12:1


از خبرنگاران فعال حوزه سلامت دانشگاه تجلیل شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی آیینی از خبرنگاران فعال حوزه سلامت تجلیل کرد...

1391 / 05 / 25 -11:59


دعوت بسیج جامعه پزشکی دانشگاه از مردم جهت شرکت در راهپیمایی روز قدس
بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با انتشار بیانیه ای از عموم مردم دارالمومنین شهرستان شهید پرور کاشان و حومه برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس رمضان 1433 دعوت کرد...

1391 / 05 / 25 -8:46

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار کاشان:
برنامه پزشک خانواده از مصادیق عدالت اجتماعی است
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان کاشان گفت: برنامه پزشک خانواده از مصادیق عدالت اجتماعی است...

1391 / 05 / 24 -13:0


آیین ثبت نام رسمی برنامه پزشک خانواده در آران و بیدگل آغاز شد
آیین ثبت نام رسمی خانواده ها نزد پزشک خانواده در شهرستان آران و بیدگل روز دوشنبه مورخ 23/5/91 با حضور مسئولین دانشگاه علوم پزشکی کاشان و شهرستان آران و بیدگل در ستاد شبکه بهداشت و درمان این شهرستان آغاز شد...

1391 / 05 / 24 -12:36


بازدید جمعی از مسئولان وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس از غرفه دانشگاه در نمایشگاه قرآن
جمعی از مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از غرفه دانشگاه در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران بازدید کردند...

1391 / 05 / 22 -13:9


آیین آغاز رسمی ثبت نام طرح پزشک خانواده در کاشان و آران و بیدگل
مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از آغاز رسمی ثبت نام طرح پزشک خانواده در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل طی آیینی خبر داد...

1391 / 05 / 22 -11:52


همایش ملی نقش امر به معروف و نهی از منکر در سلامت اداری برگزار می شود
مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در راستای توسعه و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، در نظر دارد همایش ملی نقش امر به معروف و نهی از منکر در سلامت اداری را با همکاری ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر برگزار نماید...

1391 / 05 / 22 -10:38


اعلام فراخوان شرکت در هجدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
هجدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی به منظور تجلیل از محققان برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور، محققان عضو آیسسکو و معرفی فعالیت های برتر علوم پزشکی با تاکید بر جنبه های نوآوری در دی ماه برگزار می شود و مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره حداکثر تا تاریخ 30 مهرماه می باشد...

1391 / 05 / 22 -10:23


پزشک بزرگ ایرانی مقیم آمریکا به کما رفت
پروفسور علی اصغر خدادوست بزرگترین جراح چشم پزشک ایرانی مقیم آمریکا به کما رفت...

1391 / 05 / 22 -10:14